Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hormoner gør livet med ADHD sværere for kvinder

Da ADHD er påvirkelig af hormoner, er det ofte et overset problem, at kvinder med ADHD oplever flere af de svingninger, der gør livet svært for alle med ADHD.

”Vi ser, at ADHD-symptomerne hos kvinder forstærkes op til menstruationen, hvor deres niveau af østrogen falder kraftigt. Det skal man være opmærksom på, fordi det her kan hjælpe at give medicin eller mere medicin i den periode,” siger Charlotte Jokumsen, privatpraktiserende psykiater i Silkeborg, med særlig interesse for ADHD og piger/kvinder.

På samme måde ser man gravide kvinder med ADHD, som har et højt østrogenindhold, kunne klare sig uden medicin under graviditeten, fordi deres symptomer mere eller mindre forsvinder. Men så snart de har født, og østrogenerne falder igen, vender symptomerne retur.

Også hos kvinder med ADHD i overgangsalderen, hvor østrogenniveauet daler, ses ofte flere symptomer og et øget behov for medicin. Nogle forskere beskriver en tredobling af kvindernes symptomer i den perimenopausale periode, bl.a. med mere angst, depression og flere somatiske sygdomme. Andre forskere har fundet, at gravide med ADHD ofte får flere depressive symptomer både under graviditeten og efter fødslen – og dermed flere fødselsdepressioner.

Ekstra medicin op til menstruationen

Noget af det man i behandlingen af voksne kvinder med ADHD skal være opmærksom på, er altså svingningerne i deres østogenniveau. For disse kvinder peger forskerne på behovet for en kontinuerlig brug af østrogenholdige antikonceptiva, ligesom det også kan hjælpe i perioder med lavt østrogen at øge dosen af ADHD-medicin og supplere med antidepressiv medicin.

Som Charlotte Jokumsen ser det, er de vigtigste for den enkelte er at vide, at der er denne sammenhæng mellem ADHD og østrogenniveauet. På den måde kan kvinden også selv sætte turbo på det, hun plejer at gøre for at afhjælpe symptomerne, som for eksempel at løbe en tur, lave yoga eller andet.

”I dag ved vi også, at østrogen interagerer med neurotransmitteren dopamin, som ADHD-patienter generelt har for lidt af. Og serotonin spiller unægtelig også en rolle. Så formentlig er det kombinationen af disse ting, der giver kvinder både flere ADHD-symptomer og flere af de humørsvingninger, som mange af dem oplever,” siger hun og fortæller, at forskere i stigende grad er begyndt at se på forbindelser mellem hjernen og ovarierne.

På grund af denne sammenhæng kan det også hjælpe de ramte kvinder at fokusere på aktiviteter, der øger dopaminniveauet. Ikke mindst i perioder, hvor østrogenet er lavt.

ADHD fortsætter livet igennem

For de endnu ældre kvinder med ADHD – plus 65 år – peger forskerne på, at mange af dem vil have et livslangt behov for ADHD-medicin. I hvert fald hvis de har så mange symptomer, at det giver mening.

”Megen forskning tyder på, at ADHD er en livslang lidelse og ikke brænder væk med alderen. Og det gør det så meget desto vigtigere for praktiserende læger og psykiatere at være ekstra opmærksom på kvinderne hele livet igennem,” siger Charlotte Jokumsen.

Set i et livsperspektiv er der således meget, der tyder på, at kvinder bliver ramt hårdere af ADHD, fordi de er under større indflydelse af hormoner end mænd. På samme måde ser man flere ældre kvinder med ADHD, fordi de lever længere end mænd.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo