Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Konklusion på kongres: ADHD mere komplekst end hidtil antaget

ADHD er først og fremmest arveligt betinget. Og nok så væsentligt er ADHD en lidelse, der er meget mere kompleks, end man tidligere har ment. Disse to forhold fik begge ekstra validering på ADHD-kongressen i Lissabon afholdt af World Federation ADHD i slutningen af april.

”Det kom tydeligt frem på kongressen, at man ikke kan pege på et enkelt gen og et enkelt sted i hjernen, hvor ADHD sidder, men at man mere skal forstå lidelsen som et neurobiologisk netværk, der er ekstra sårbart. På den måde kan ADHD have rigtig mange udtryk. Funktionelt kommer det til at betyde, at man har svært ved at koncentrere sig, men at der kan være mange forskellige symptombilleder på det,” fortæller psykiater Jakob Ørnberg fra Børne- og ungdomspsykiatrien ved Aalborg Universitets Hospital, der deltog på kongressen i Lissabon.

Danske behandlere gør det rigtige

For ham er den nye viden væsentlig at notere sig, idet den betyder, at de eksisterende diagnostiske kriterier indfanger lidelsen relativ godt og at det også stadig er sådan, at den eksisterende medicinske behandling har en rigtig god effekt.

”Man skal huske, at ADHD og behandlingen heraf er relativ ny viden. Derfor er det meget positivt, at vi i stadig flere studier får bekræftet, at den behandling, vi giver i dag, er uhyre effektiv. Også at vi får bekræftet, at den tåles godt, og at der ikke er noget, vi har overset – for eksempel om medicinen kan være farlig på nogen måde. Det er alt sammen noget, vi bliver stadig klogere på i takt med, at vi får mere og mere erfaring med brug af medicinen. Og det er jo rart at vide, at vi gør det rigtige,” siger han.

Psykiske lidelser er ikke enten-eller

Opdagelsen af at ADHD er en kompleks lidelse er for ham særlig interessant. For sideløbende med den store udvikling, der i disse år sker inden for neuroscience, står det stadig mere klart, at man ikke kan forstå psykiske lidelser kategorielt, men at de skal forstås dimensionalt.

”Jeg plejer lidt populært at sige, at i dag er vi alle lidt småskøre – nogen bare mere end andre. Det gælder især opmærksomhedsforstyrrelser, lige som man har fundet ud af, at det også gælder for eksempel autisme. Derfor kan vi i dag ikke sige, at enten er du autist eller ikke autist, eller at du har angst eller ikke angst. Det er ikke en enten-eller problemstilling, men skal ses dimensionelt – at nogen har sværere end andre ved at koncentrere sig, og at nogen har mere angst end andre,” siger Jakob Ørnberg og peger på, at dette kan være årsagen til, at mange – også psykiatere – kan have svært ved at opdage symptomerne på ADHD.

”Vi oplever alle af og til, at vi har svært ved at koncentrere os, at vi dagdrømmer, er uoplagte, glemsomme osv. Men for dem med ADHD er det en mere eller mindre permanent tilstand. Når jeg er ude og fortælle om ADHD, plejer jeg at spørge folk: ’vil I samle IKEA-skabe en torsdag aften’. Det svarer de fleste nej til, hvorefter jeg fortæller, at mennesker med ADHD har sådan en torsdag-aften hjerne hele tiden. – Jeg kan se en ADHD på lang afstand, men kender man ikke lidelsen så godt, er den svær at få øje på – for mennesker med ADHD er jo ikke underlige, sære eller mærkelige. Og det er heller ikke alle med ADHD, der får krudt i rumpen,” understreger han.

Selvkritik er konstruktiv

Jakob Ørnberg oplever stadig, at der visse steder foregår en usaglig debat om ADHD, og at lidelsen endnu er en kontroversiel diagnose. Det håber han forsvinder i takt med udbredelsen af den nye forståelse af ADHD som en særdeles kompleks lidelse.

”Det, jeg også oplevede på kongressen, er, at der jo er en høj grad af selvkritik blandt os, der har med ADHD at gøre. Nok især fordi vi er udsat for en enorm skepsis, eller i hvert fald en kritisk holdning udefra. Og sådan en selvkritik er jo konstruktiv, da den hjælper os til at styrke vores argumentation og validere yderligere. Når det er sagt, synes jeg også dette sker i et omfang, hvor det efterhånden vil være rimeligt at forvente, at folk ser ADHD som en alvorlig lidelse på linje med alle andre psykiske lidelser,” siger han.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo