Sundhedsministeren blev klædt af i samråd


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre dødsfald kan skyldes ADHD-medicin

Lægemiddelstyrelsen fokus på bivirkninger af ADHD-medicin har ført til mange indberetninger af formodede kardiovaskulære bivirkninger af methylphenidat. Herunder tre dødsfald og et hjertestop.

 I alt har styrelsen over en årrække modtaget 845 indberetninger om formodede bivirkninger ved methylphenidat, atomoxetin, lisdexamfetamin og dexamfetamin. 103 af indberetningerne gik på kardiovaskulære bivirkninger – heraf tre dødsfald og et hjertestop. Det sidste var et barn, der overlevede, men måtte have pacemaker.

Langt de fleste af de indberettede bivirkninger er kendte og beskrevet i produktresumeerne. De fleste af patienterne er kommet sig igen, og medicinen er i de fleste tilfælde blevet seponeret.

Gennemgangen tyder på, at et stigende antal personer behandles igennem længere tid, da det totale antal personer i behandling har været stabilt eller stigende det seneste par år, mens antallet af nye brugere er faldet markant. Det kan være et udtryk for, at flere børn fortsætter behandlingen som voksne.

Omhyggelig monitorering

Flere studier har beskrevet tilfælde af pludselig død og akut myokardieinfarkt i forbindelse med brug af ADHD-medicin. Et nationalt kohortestudie konkluderede i 2014, at kardiovaskulære symptomer er dobbelt så hyppige blandt børn og unge, der er i behandling med ADHD-medicin, sammenlignet med ikke-medicinerede. I dette studie var arytmi den hyppigst observerede kardiovaskulære bivirkning.

Sikkerhed og virkning ved langvarig brug – mere end et år – af ADHD-medicin er ikke evalueret systematisk i kontrollerede studier. Patienter i langvarig behandling skal derfor omhyggeligt og kontinuerligt monitoreres i overensstemmelse med anvisningerne i produktresuméerne, påpeger Lægemiddelstyrelsen.

Lægen, som vælger at anvende ADHD-medicin i over et år, bør periodisk revurdere effekten af lægemidlet for den enkelte patient. Patientens problemer/funktionsevne bør vurderes i perioder uden farmakoterapi.

Ifølge indberetningerne var mindre end 20 procent af patienterne i behandling i mere end et år, dvs. 1-12 år. Patienterne i langtidsbehandling havde mere alvorlige kardiovaskulære bivirkninger end dem, som var i behandling under et år.

Lægemiddelstyrelse vil forsat monitorere indberetninger om formodede kardiovaskulære og andre bivirkninger ved ADHD-medicin.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter