Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tre dødsfald kan skyldes ADHD-medicin

Lægemiddelstyrelsen fokus på bivirkninger af ADHD-medicin har ført til mange indberetninger af formodede kardiovaskulære bivirkninger af methylphenidat. Herunder tre dødsfald og et hjertestop.

 I alt har styrelsen over en årrække modtaget 845 indberetninger om formodede bivirkninger ved methylphenidat, atomoxetin, lisdexamfetamin og dexamfetamin. 103 af indberetningerne gik på kardiovaskulære bivirkninger – heraf tre dødsfald og et hjertestop. Det sidste var et barn, der overlevede, men måtte have pacemaker.

Langt de fleste af de indberettede bivirkninger er kendte og beskrevet i produktresumeerne. De fleste af patienterne er kommet sig igen, og medicinen er i de fleste tilfælde blevet seponeret.

Gennemgangen tyder på, at et stigende antal personer behandles igennem længere tid, da det totale antal personer i behandling har været stabilt eller stigende det seneste par år, mens antallet af nye brugere er faldet markant. Det kan være et udtryk for, at flere børn fortsætter behandlingen som voksne.

Omhyggelig monitorering

Flere studier har beskrevet tilfælde af pludselig død og akut myokardieinfarkt i forbindelse med brug af ADHD-medicin. Et nationalt kohortestudie konkluderede i 2014, at kardiovaskulære symptomer er dobbelt så hyppige blandt børn og unge, der er i behandling med ADHD-medicin, sammenlignet med ikke-medicinerede. I dette studie var arytmi den hyppigst observerede kardiovaskulære bivirkning.

Sikkerhed og virkning ved langvarig brug – mere end et år – af ADHD-medicin er ikke evalueret systematisk i kontrollerede studier. Patienter i langvarig behandling skal derfor omhyggeligt og kontinuerligt monitoreres i overensstemmelse med anvisningerne i produktresuméerne, påpeger Lægemiddelstyrelsen.

Lægen, som vælger at anvende ADHD-medicin i over et år, bør periodisk revurdere effekten af lægemidlet for den enkelte patient. Patientens problemer/funktionsevne bør vurderes i perioder uden farmakoterapi.

Ifølge indberetningerne var mindre end 20 procent af patienterne i behandling i mere end et år, dvs. 1-12 år. Patienterne i langtidsbehandling havde mere alvorlige kardiovaskulære bivirkninger end dem, som var i behandling under et år.

Lægemiddelstyrelse vil forsat monitorere indberetninger om formodede kardiovaskulære og andre bivirkninger ved ADHD-medicin.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter