Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Millioner til flere varme hænder i psykiatrien

Da regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet forhandlede om finansloven for 2020 var et af de store emner et løft af psykiatrien. Der blev sat 600 millioner kroner af, og de fleste af de penge går nu til flere varme hænder.

Regeringen er på vegne af støttepartierne og Danske Regioner fredag morgen blevet enige om udmøntningen af de 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

”Med aftalen sikrer vi et tiltrængt varigt og markant løft af psykiatrien i Danmark. Vi løfter kapaciteten, får flere hænder på gulvet og højner kvalitet i behandlingen. Samtidig indfører vi fleksibilitet i antallet af særlige pladser i psykiatrien, og dermed sikrer vi, at alle midler udnyttes og bruges fornuftigt”, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.).

Der er sat 510 millioner årligt af til styrket kapacitet og bedre normeringer. Heraf er der dog lagt op til, at 150 millioner over de næste tre år skal gå til at forbedre de fysiske rammer omkring patienterne. Yderligere 90 millioner kroner skal løfte retspsykiatrien, og kapaciteten på Sikringsafdelingen øges med op til 10 yderligere pladser. Oprettelse og ibrugtagning af de fem første pladser vil forventeligt ske i 2023. Ibrugtagning af de resterede fem pladser sker, såfremt der opstår et behov for at tage dem i brug.

Diabetespatienter er særligt udsatte for covid-19

EASD: Patienter med diabetes har to-tre gange højere risiko for at dø af covid-19 end personer, der ikke lider af diabetes. Det viser data fra et engelsk registerstudie. Høje blodglukoseniveauer er tilsyneladende associeret med et mere alvorligt sygdomsforløb.

Titanic kan afsløre om din patient har diabetes

EASD: Det kræver måske at du skal vise filmen Titanic eller en anden tåreperser for din patient, men så kan du til gengæld også afgøre om hun lider af diabetes - uden at tage en blodprøve.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter