Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Clozapin det eneste som kan reducere risiko for selvmord

Valget af medicinsk behandling til mennesker med skizofreni og som er truet af selvmord, bør falde på lægemidlet clozapin. Således viser en ny stor finsk/svensk undersøgelse, at dette middel ikke blot er det, der bedst reducerer risikoen for selvmord og selvmordsforsøg, men faktisk er det eneste.

I studiet sammenligner forskerne primært effekten af 10 forskellige andengenerations antipsykotika foruden en række andre farmakoterapier såsom antidepressiva, lithium, benzodiazepiner o.l.

De sidste viser sig ikke at have nogen effekt på risikoen for selvmord, mens der særligt for benzodiazepiner og lignende lægemidler endda er en forøget risiko.

Kohorterne i studiet bestod af 62.000 finner og 30.000 svenskere, som er blevet fulgt i hhv. 15 og 10 år og som alle led af skizofreni eller andre skizoaffektive lidelser. Cirka syv procent af dem har i undersøgelsesperioden forsøgt selvmord eller er døde af selvmord. Og fælles for disse er, at de typisk er noget yngre end gennemsnittet og primært kvinder. Desuden har de et større stofmisbrug og forbrug af forskellige lægemidler.

En markant lavere risiko

De undersøgte antipsykotiske midler i studiet er clozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, risperidon LAI, aripiprazol, perphenazin, zuclopenthixol LAI, haloperidol og levomepromazin.

For clozapin dokumenterer forskerne en HR ift. forsøg på eller fuldbyrdet selvmord på 0,64 i den finske kohorte og tilsvarende på 0,66 i den svenske. Dvs. at risikoen for selvmordsforsøg var 36 procent lavere, når patienterne i den finske kohorte tog clozapin og 34 procent lavere, når patienterne i den svenske kohorte tog clozapin. Næstbedst viste effekten af risperidon LAI sig at være, men her nåede resultaterne ikke statistisk signifikans. Ved den øgede risiko for selvmordsforsøg og fuldbyrdet selvmord med benzodiazepiner o.l. lå HR på 1,29-1,62.

Flere forklaringer på effekten

I konklusionen på studiet skriver forskerne, at clozapin for personer med selvmordsforsøg bør være det foretrukne valg af lægemiddel. Og så noterer de, at mens andre studier har vist, at clozapin i sammenligning med andre antipsykiotiske lægemidler er bedst til at sænke risikoen for selvmord og selvmordsforsøg, så viser dette nye studie, at det faktisk er det eneste, der har denne effekt. Og mens nogle af studiets resultater viste en lovende tendens for risperidon LAI, så forblev resultaterne i næsten alle analyser for andre nyere antipsykotika (SGA’s) ubetydelige.

I et forsøg på at forklare, hvorfor clozapin skiller sig så klart ud, skriver forskerne, at mekanismerne ikke er helt evidente men, at det er kendt, at clozapins evne til at binde receptorer i centralnervesystemet adskiller sig fra andre SGA’s, og at clozapin i randomiserede studier (RCT'er) er væsentligt mere effektiv end andre antipsykotika ift. generelle og især depressive symptomer, der disponerer til selvmordsadfærd. Desuden virker clozapin på noradrenalin-systemet, som er knyttet til fremkomsten af ​​depression, ligesom det er kendt for at være effektivt ift. at reducere stofmisbrug og for at reducere aggressivitet hos patienter, der lider af forskellige psykiatriske lidelser.

Studiet er offentliggjort i Skizophrenia Bulletin og har som førsteforfatter Heidi Taipale fra Niuvanniemi Hospital ved University of Eastern Finland og tilknyttet Karolinska Institut i Stockholm.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo