Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Flere samtidige depressionssymptomer øger risiko for slagtilfælde

Mennesker med flere samtidige depressive symptomer har en øget risiko for slagtilfælde.

Det antyder resultater af en undersøgelse ledet af forskere ved University of Alabama offentliggjort i Neurology: Clinical Practice.

Resultaterne viste, at personer, der scorede højere på en test designet til at måle depressive symptomer, havde en højere risiko for slagtlfælde.

Undersøgelsen omfattede 9.529 sorte og 14.516 hvide deltagere over 45 år uden tidligere slagtilfælde, der havde deltaget REGARDS-undersøgelsen, der er en national, befolkningsbaseret langtidsundersøgelse designet til at undersøge risikofaktorer forbundet med racemæssige og regionale forskelle i slagtilfælde og dødelighed.

Depressive symptomer blev vurderet ved hjælp af en depressionsskala kendt som CES-D-4 lavet ved en baseline evaluering af hver deltager. Skalaen vurderer en delmængde af symptomer og vurderer, hvor ofte respondenterne følte sig deprimerede, triste eller ensomme eller brød ud i gråd.

Der var 1.262 slagtilfælde over en gennemsnitlig opfølgning på ni år blandt deltagerne. Sammenlignet med deltagere uden depressive symptomer havde deltagere med en CES-D-4-score på en til tre symptomer en 39 procent øget risiko for slagtilfælde efter en demografisk justering. Deltagere med CES-D-4 score på mere end fire symptomer oplevede en 54 procent højere risiko for slagtilfælde efter en demografisk justering. Der var ingen tegn på en differentieret effekt baseret på race.

"Der er en række velkendte risikofaktorer for slagtilfælde, såsom forhøjet blodtryk, diabetes og hjertesygdomme; men vi begynder at forstå, at der også er utraditionelle risikofaktorer, og at depressive symptomer vægter højt på listen," siger Virginia Howard, der er professor ved Institut for Epidemiologi og seniorforfatter af artiklen.

"Disse utraditionelle risikofaktorer bør indgå i samtaler om forebyggelse af slagtilfælde."

Et mål med undersøgelsen var at se, om depressive symptomer kan hjælpe med at forklare den øgede risiko, som sorte har for slagtilfælde, især i det sydlige USA.

"De traditionelle risikofaktorer forklarer ikke hele forskellen i slagtilfælde mellem racer," siger Cassandra Ford fra University of Alabama og undersøgelsens førsteforfatter.

"Resultaterne er blandede i de få undersøgelser med sorte deltagere, der har undersøgt race og depressive symptomer i forhold til slagtilfælde. Depression bliver ofte ikke opdaget og er udiagnosticeret hos sorte patienter, der ofte er mindre tilbøjelige til at modtage effektiv pleje og styring. Disse fund tyder på at der skal udføres yderligere forskning for at undersøge utraditionelle risikofaktorer for slagtilfælde," siger hun.

"Standardspørgsmålene, der stilles i det typiske møde mellem læge og patient, skal opdateres, så de inkluderer spørgsmål vedrørende depressive symptomer," mener Virginia Howard.

"Læger i primærpleje, intern medicin og geriatri skal overveje at spørge deres patienter om depressive symptomer."

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo