Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Langt mere selvskade blandt mennesker med TRD

Patienter med vanskelig behandlelig depression (TRD) har en væsentlig højere risiko for selvmord og selvskadende adfærd end andre patienter med depression (non/ikke-TRD).

Det viser et stort dansk registerstudie - det tredje i rækken - hvor forskere ud fra data på knap 200.000 danskere fra Landspatientregisteret har set på omfanget af TRD, på risikofaktorer og på behandlingsmønstre. I dette studie undersøger forskerne fem-års dødeligheden samt selvmord og selvskadende adfærd efter patientens første hospitalskontakt med depression

Resultaterne, der er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Psychiatric Research, viser, at TRD er forbundet med højere rater af selvmord og selvskade. Dette ses især blandt kvinder og overraskende nok også blandt patienter med en mild depression, som opfyldte kriteriet for TRD. I det første år er der ingen forskel på dødeligheden blandt dem med TRD og dem uden TRD. Men i andet til femte år er risikoen faktisk en lille smule lavere for overordnet dødelighed blandt TRD-patienterne.

“Vi havde forventet, at patienter med vanskelig behandlelig depression ville have en højere dødelighed. Men det havde de ikke. Og raten var relativ enslydende for alle de patientkarakteristika vi undersøgte,” siger Frederikke Gronemann, postdoc, ph.d., i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler og førsteforfatter på studiet.

Med studiet bidrager forskerne til en viden, som hidtil har været sparsom. Nok har man vidst, at depression i sig selv er en risikofaktor for selvmord, men man har ikke vidst ret meget om konsekvenserne af at have en vanskelig behandlelig depression, da der kun findes få og små studier på området, som forskerne noterer.

Mangel på behandlingstilbud

I hele det store danske studies opfølgningsperiode var risikoen for sammenhængen mellem TRD og dødelighed af alle årsager højest blandt personer i alderen 25–44 år. Og en mulig forklaring er her, at TRD kan være mere belastende for unge voksne end for ældre. Det kan dog også skyldes, at der er flere konkurrerende årsager til død blandt ældre, påpeger hun.

I hendes tidligere studier har hun og kollegerne vurderet, at TRD er forbundet med mere alvorlig depression, som i sig selv er en risikofaktor for selvmord. Men i dette studie ser det ikke ud til, at depressionens sværhedsgrad kan forklare sammenhængen mellem TRD og selvmord. Og at dem med en mild depression har den højeste relative selvmordsrate, forklarer hun bl.a. med en potentiel mangel på mulige behandlingstilbud. Således anbefales ECT kun til svært deprimerede patienter, der ikke kan hjælpes med antidepressiv medicin, eller til patienter med psykose eller som er vurderet i høj risiko for selvmord. Resultatet kan dog også skyldes, at patienter med en mild depression, der er vanskelig behandlelig, er en mere heterogen gruppe sammenlignet med andre patienter med mild depression. Forskellen kan derfor også skyldes en sammenblanding af effekten fra andre risikofaktorer.

Selvskade højest blandt dem med TRD

I forhold til selvskade er det aktuelle studie det første til at undersøge selvskade som et resultat af TRD. Og her viste resultatet, at graden af ​​selvskade var konsekvent højere blandt TRD-patienter sammenlignet med ikke/non-TRD-patienter, og dette ikke varierede på tværs af patientkarakteristika. På samme måde viste studiet også kun få forskelle i raten for dødelighed eller suicidalitet på tværs af patientkarakteristika. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo