Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Venstre og Socialdemokratiet vil opgradere ADHD-området

Psykiatriordførerne fra Danmarks to største partier vil nu gøre noget ved et manglende fokus på ADHD-området - især mht. de voksne.

Som Medicinske Tidsskrifter har belyst i en række artikler, mener mange eksperter, at ADHD-området er overset. Ikke mindst voksenområdet, når man ser på de meget voldsomme påvirkninger, det har for såvel den enkelte som for samfundet.

Dertil kommer en lang række menneskelige omkostninger såsom skilsmisser, misbrug, selvmord etc. Nu sætter repræsentanter for både Venstre og Socialdemokratiet for første gang politisk fokus på de voksende problemer.

Venstre sætter spot på sagen

Jane Heitmann er psykiatriordfører for Venstre og formand for Folketingets Sundhedsudvalg. Hun satte globalt fokus på ADHD, da hun som den eneste dansker talte foran 1.500 delegerede ved World Assembly of the Inter-Parliamentary Unions verdenskongres i Madrid 30. november. Hun talte om konsekvenser af ubehandlet ADHD og satte spot på, at ADHD giver langt større risiko for at ende i fængsel.

”Jeg er optaget af, at det er en relativt stor gruppe, der har diagnosen - og i forlængelse heraf ofte har store udfordringer,” siger hun til Psykiatrisk Tidsskrift.

”Det kalder på, at vi får set på, hvilke indsatser der skal styrke behandlingen. Desuden vil det være relevant at se på, hvordan man kan hjælpe de familier, der lever med ADHD som en del af hverdagen. Og ikke mindst bør vi se nærmere på, hvordan voksne med ADHD får bedre hjælp - det mener jeg i høj grad er overset.”

Jane Heitmann peger på, at Rockwool Fondens undersøgelse fra 2014 viser, at mange mennesker med ADHD ser ind i en meget svær livsbane. Analysen viste desuden, at ubehandlet ADHD koster samfundet tre mia. kr. årligt.

https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/adhd-koster-ubehandlet-knap-3-mia-kroner-om-aaret-prisen-pr-individ-for-de-lidt-svaerere-tilfaelde-er-paa-knap-150-000-kroner-om-aaret/ 

Jane Heitmann fremhæver, at problemerne gælder både ift. indtjening og uddannelse, ligesom de har svært ved at indgå i forskellige fællesskaber på en god måde.

”Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kan styrke den forebyggende indsats, kan det spare mange menneskelige lidelser og give et positivt afkast rent samfundsøkonomisk. Men det handler i høj grad om, at det enkelte menneske skal have et bedre liv,” fastslår Jane Heitmann.

En politisk diskussion på vej

Ifølge Jane Heitmann skal en række ting angående ADHD fremover opgraderes og afgøres politisk.

”Vi ser helt konkret gerne en politisk diskussion om, hvorvidt man f.eks. bør screene de indsatte i fængslerne for ADHD. Vi ved jo, at mange af de indsatte har ADHD, og her kan vi

måske hjælpe dem til en fremtid uden kriminalitet ved at tilbyde behandling for deres ADHD,” siger hun og tilføjer:

”Det er helt afgørende, at man bliver ved med at italesætte problemstillingerne, for de går ikke væk af sig selv. Og jeg håber da, at regeringen ikke kun fokuserer på børnene, men også holder et skarpt fokus på de voksne.”

Sundhedsstyrelsen kom med et sundhedsfagligt oplæg for den kommende 10-årsplan for psykiatrien i januar, fremhæver Jane Heitmann.

”Og når regeringen indkalder til forhandlinger, tænker jeg, at det vil være helt naturligt, at man også ser på den store gruppe ADHD-patienter - både børn og voksne. Jeg vil gerne understrege, at der er brug for handling nu, og det undrer mig, at regeringen ikke kommet med deres forhandlingsudspil endnu. Sundhedsstyrelsen har bidraget til et solidt fagligt oplæg, og organisationer og patienter er klar,” siger hun.

Desuden skal der sætte konkret ind ift. til at hjælpe familierne, mener ordføreren.

”Angående hele pårørendeindsatsen oplever mange en stresset hverdag. Der mangler systematik og geografisk lighed, så alle pårørende – uanset hvor man bor i Danmark - tilbydes hjælp til at mestre en ofte kaotisk hverdag,” siger Jane Heitmann. 

Skal der flere midler til? 

”Ja, en styrket pårørendeindsats er relevant, og så må man tage diskussionen om finansiering. Bundlinjen er, at der er store problemer for de pårørende, og efter corona har vi jo lært, at online tilbud også kan være en god hjælp. Så vi har nogle værktøjer i kassen, vi kan gøre brug af. Men vi mangler at få dem bredt bedre ud. Det håber jeg, at vi kan få en solid politisk diskussion omkring.” 

Socialdemokraterne bakker op

Julie Skovsby er psykiatriordfører for Socialdemokratiet, og hun bakker op om mere fokus på ADHD.

”Jeg er helt enig i, at vi skal styrke indsatsen i forhold til ADHD. Både i forhold til tidligere at opspore og diagnosticere personer med ADHD - og i forhold til den efterfølgende behandling,” siger hun og uddyber:

”Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har for et par uger siden afleveret deres faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, og her fremgår det også, at mange udredes for sent i forhold til blandt andet ADHD. Så det er bestemt et område, vi skal se på.”

Julie Skovsby mener, at man skal holde fokus på Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen oplæg - og rykke videre derfra.

”På baggrund af oplægget skal vi snart i gang med de politiske forhandlinger om en 10-årsplan, og her ser jeg selvfølgelig frem til at få en bred dialog om emnet. Og til at høre mere om Venstres forslag til, hvordan vi styrker hjælpen til personer med ADHD,” siger hun med henvisning til Jane Heitmanns interesse for sagen.