Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Forskere vil gøre skræddersyet psykiatri muligt

Ved hjælp af sundhedsdata vil forskere fra Psykiatrisk Center København nu bane vejen for skræddersyet psykiatri. Tanken er at få skabt ny viden om sygdomsforløb og medvirke til forbedret behandling og forebyggelse.

Ved hjælp af statistiske metoder og machine learning vil forskerne analysere de enorme datamængder, som ligger i de elektroniske patientjournaler med detaljerede kliniske informationer til dyb fænotypering af psykiatriske lidelser og til at kortlægge betydningen af kliniske markører for, hvordan psykiatriske lidelser udvikler sig. Den viden skal anvendes til at udvikle beslutningsstøtte-værktøjer med tilstrækkelig præcision, så de kan anvendes klinisk. Målet er også at få ny viden om forebyggelsesmuligheder, som i sidste ende kan forbedre prognosen for patienter med psykiatriske lidelser. 

Udvider kompetencer

“Samarbejdet vil betyde, at vi i psykiatrien udvider vores kompetencer og formåen indenfor kunstig intelligens og udviklingen af beslutningsstøttemodeller. De elektroniske patientjournaler indeholder et væld af detaljerede og patientnære oplysninger - detaljer, vi ikke får, når vi for eksempel trækker på de nationale registerdata. Dermed kan vi få en øget forståelsen af hjernelidelserne og udvikle nye værktøjer, der i sidste ende vil resultere i forbedrede behandlinger,” siger professor Michael Eriksen Benros. Psykiatrisk Center København.

Han skal lede forskningsprojektet i samarbejde med ekspert i machine learning og kunstig intelligens, lektor Simon Rasmussen, Københavns Universitet. Desuden deltager andre nationale og internationale eksperter i projektet, som bliver et af de førende internationalt indenfor præcisions psykiatri.