Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


“Overbelægningen i psykiatrien medfører, at vi oplever stadig flere urolige patienter, fordi de ikke får den ro, de har brug for. Det har overalt øget risikoen for vold, overfald og uro, og skaber så dårligt arbejdsmiljø, at stadig flere læger forlader den offentlige psykiatri," siger Susanne Wammen.

Overlægeforeningen: Uro og vold er et stigende problem i psykiatrien

Mangel på personale og senge i psykiatrien har øget andelen af vold og uro i psykiatrien. Det skaber et dårligt arbejdsmiljø og forstærker afvandringen af læger. Og problemerne bliver ikke mindre, ifølge Overlægeforeningen, som mener, tidspunktet er kritisk i forhold til at få realiseret den 10-årsplan for psykiatrien som for længst er vedtaget.

“Overbelægningen i psykiatrien medfører, at vi oplever stadig flere urolige patienter, fordi de ikke får den ro, de har brug for. Det har overalt øget risikoen for vold, overfald og uro, og skaber så dårligt arbejdsmiljø, at stadig flere læger forlader den offentlige psykiatri, foruden, at det selvfølgelig går ud over patienterne. Og problemerne er ikke blevet mindre med tiden. Det er en frygtelig ond spiral, vi er inde i,” siger Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen.

Sidste år viste en undersøgelse af overlægernes arbejdsvilkår, at 7,5 procent af overlægerne i psykiatrien har oplevet vold og overfald. Og tilsvarende for 1,5 procent af kirurger og medicinere. Overlægeforeningen barsler snart med opdaterede tal, hvor Susanne Wammen forventer, at tallene er endnu højere.

Forlader den offentlige psykiatri

På samme måde viste en anden undersøgelse fra Overlægeforeningen i 2022, at hver femte overlæge har forladt den offentlige psykiatri, og at 4 ud af 10 overvejer at skifte til den private sektor. Og også her ser formanden kun et stigende problem. Overlægeforeningen har netop offentliggjort resultaterne af en nærmere analyse af svarene fra de 512 speciallæger, der deltog i undersøgelsen. Og de viser tydeligt, hvordan det er de dårlige arbejdsvilkår, der får folk til at rejse.

”Overlægerne er især tilbøjelige til at forlade den offentlige psykiatri, når de oplever, at de i deres daglige arbejde ikke længere har mulighed for at bruge deres ekspertise og faglighed, som fik dem til at vælge psykiatrien. Det handler blandt andet om, at de oplever ledelser, der ikke er lydhøre, for mange møder, og at deres opgaver i stigende grad snævres ind til medicinering og tvang.  Samtidig fortæller mange, at stram økonomi og for få medarbejdere gør det vanskeligt at løse behandlingsopgaven tilfredsstillende og at mangel på faglige fællesskaber og kvalificerede kolleger bidrager til stress og mistrivsel,” fortæller overlæge Kristine Lundsgaard, der er en af dem, der står bag analysen.

 

Sæt psykiatriplanen i gang

Ifølge Susanne Wammen er resultatet, udover en stigende afvandring, også flere syge og stressede læger i psykiatrien.

“Det er jo frustrerende ikke at kunne give den gode behandling, som du ved, du kunne, hvis du havde rammerne. Men de er der ikke, og det bidrager til en stor magtesløshed, som får lægerne til at tænke, at de er nødt til at passe på sig selv og skabe et arbejdsliv et andet sted, hvor de ikke selv bukker under,” siger hun og understreger, at de dårlige arbejdsvilkår også gør det rigtig svært at tiltrække nye læger til psykiatrien.

For at få forbedret rammerne for arbejdet i psykiatrien mener Overlægeforeningens formand, at det i den grad haster med at får sat gang i den 10-års plan for psykiatrien, som blev vedtaget sidste år.

“Desværre oplever vi ikke, at der er noget som helst gang i den plan, selvom den både er vedtaget politisk og der er sat penge af til at komme igang. Men det er slemt derude. Så både læger og patienter har i høj grad brug for, at der skal ske noget - og at det skal være nu,” pointerer hun.

Konkret hvordan udviklingen kan vendes, har Overlægeforeningen seks forslag til:

  • Iværksæt tiårsplanen for psykiatrien og følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  • Styrk rekrutteringen af læger til psykiatrien, bl.a. ved at oprette flere stillinger, der kombinerer forskning og klinisk arbejde
  • Sæt fokus på god ledelse og et godt arbejdsmiljø for overlæger og alle andre faggrupper, så hospitalspsykiatrien bliver et attraktivt sted at arbejde
  • Giv ressourcer til at bruge veldokumenterede behandlingsformer tilpasset den enkelte patient.
  • Styrk rekruttering af psykologer, sygeplejersker, sosu-assistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, lægesekretærer og andre faggrupper, der sikrer en god tværfaglig behandling og forebyggelse
  • Klare retningslinjer og entydig ansvarsfordeling skal sikre trygge og effektive forløb på tværs af kommuner og regioner for alle patientgruppe uanset diagnoser.