Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


Hovedstadens Psykiatri tvinges til at nedlægge stillinger

Store saltvandsindsprøjtninger til psykiatrien har i en årrække været politikernes svar på en hårdt presset psykiatri. Alligevel tvinges Region Hovedstaden nu til at nedlægge ledige stillinger i psykiatrien på grund af besparelser. Dansk Folkeparti kræver, at regeringen betaler de penge, psykiatrien skal spare.

Så sent som i august i år var regeringen igen ude at sige, at den vil afsætte 3,2 millarder kroner til en fuldt finansieret, 10-årig psykiatriplan frem mod 2030 og give ekstra 350 millioner kroner til regionerne i 2024. I den meget sent vedtagne finanslov for 2023 (fra april i år) blev nogle af pengene for psykiatriplanen også fremrykket, så der kom 117 millioner kroner til en her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri.

Alligevel tvinges Region Hovedstadens psykiatri til at nedlægge stillinger. »Vi har bestræbt os på at holde hånden under psykiatrien så godt, som vi kan. Men jeg vil understrege, at det er et stramt budgetår, og vi venter spændt på regeringens 10-årsplan bliver udmøntet«, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (Soc) til Ritzau.

Det er specielt stigende udgifter til tilskudsmedicin (ekstra 70 millioner kroner) og praksisområdet (ekstra 39,2 millioner kroner), som har sat økonomien i Region Hovedstaden under pres. I forrige uge blev et bredt flertal i regionsrådet enige om regionens budget for 2024, og i alt blev der behov for interne omprioriteringer for cirka 211 millioner på alle regionens hospitaler – heraf er de 13 millioner indenfor psykiatrien. Besparelser, som for psykiatriens vedkommende, kunne være blevet dobbelt så store, hvis ikke regionsrådet havde bevilget ekstra 12 millioner kroner til området.

Interne omprioriteringer kan give besparelser

Hospitalerne får hvert år en andel af Region Hovedstadens samlede budget til at drive hospital for – den såkaldte budgetramme. Intern omprioritering er, når hospitalerne omprioriterer inden for deres egen budgetramme. Pengene forlader altså ikke hospitalets budget, men en intern omprioritering kan godt resultere i eksempelvis sengelukninger eller nedlæggelse af stillinger.

Hospitalerne har ofte behov for interne omprioriteringer på grund af stigende udgifter, som ikke dækkes af den automatiske regulering af deres budget.

Nedlæggelse af stillinger

I Region Hovedstadens katalog over de interne omprioriteringer fremgår det, at det ikke forventes, at der vil ske fyringer på psykiatriområdet, men derimod nedlæggelse af ledige stillinger. Det forventes dermed ikke at få stor indflydelse på den nuværende behandlingskapacitet, men kan "ikke udelukkes, at det vil påvirke kvaliteten af patientforløbene".

Det kan virke absurd, at Region Hovedstadens Psykiatri nu skal nedlægge stillinger, selv om personalet mangler kolleger, erkender Peter Westermann (SF), der er formand for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden.

"Det virker absurd at holde igen i psykiatrien, når behovet for udvidelser er enormt, hvilket regeringen anerkender. Vi har bare ikke set de penge, regeringen har stillet i udsigt. Det er også vigtigt, at medarbejderne i psykiatrien kan gå trygt på arbejde. Vi har startet en stor inddragelse af medarbejderne, hvor de kommer med forslag til bedre sikkerhed. Vi har afsat 3,4 mio. kroner næste år og tre millioner kroner i de følgende år til at kunne gøre gode forslag til virkelighed," sagde Peter Westermann i forbindelse med budgetaftalen.

Han gav også udtryk for, at han var lettet over, at psykiatrien trods alt havde fået 12 millioner kroner ekstra til at aflyse halvdelen af de besparelser, der skulle ske, fordi deres budget var overskredet.

Kræver, at regeringen sender pengene

Dansk Folkeparti’s medlem af Region Hovedstaden, Finn Rudaizky, siger, at Dansk Folkeparti vil kræve, at regeringen sender de 13 millioner kroner til regionen, så de midlertidigt nedlagte psykiatri-stillinger kan genetableres.

“Regeringen har sat os i Region Hovedstaden på en bunden opgave ved ikke at give os penge nok til psykiatrien. Jeg forstår altså ikke, at Socialdemokraterne i regeringen spiller dobbeltspil. På den ene side fortæller de, at efter Fields-tragedien, skal der gøres mere i psykiatrien og på den anden side bevilger regeringen her og nu for lidt penge til psykiatrien, så der helt uhensigtsmæssigt må nedlægges ubesatte psykiatri-stillinger i Region Hovedstaden”, siger Finn Rudaizky

Specifikt på psykiatriområdet er budgettet blandt andet overskredet på grund af et øget behov for lokaler, som ikke kan findes inden for den aktuelle bygningskapacitet, merudgifter i forbindelse med udvidelsen af det psykiatriske akutberedskab til at køre i dagtid på hverdage og udgifter afledt af nyt kostkoncept. Kostkonceptet begyndte at blive indfaset i 2021 og er først indfaset helt i midten af 2024. Målet er at opnå større tilfredshed og mindre medicinsk betinget overvægt blandt patienterne under indlæggelse.

Interne omprioriteringer på hospitalerne i Region Hovedstaden 

 • Amager-Hvidovre: 18,3 millioner kroner
 • Bispebjerg-Frederiksberg: 29,3 millioner kroner
 • Bornholm: 3,0 millioner kroner
 • Herlev-Gentofte: 35,4 millioner kroner
 • Nordsjællands: 15,2 millioner kroner
 • Rigshospitalet: 93,4 millioner kroner
 • Akutberedskabet: 3,3 millioner kroner
 • Psykiatrien: 13,0 millioner kroner
 • I alt 211 millioner kroner

Som følge af omrokeringerne nedlægges i alt 97 senge.

Den samlede tilbagemelding fra hospitaler og virksomheder lyder på en nedbringelse af det samlede antal årsværk på 295. Langt størstedelen forventes realiseret gennem nedlæggelse af ledige stillinger og omplaceringer.

 

Interne omprioriteringer på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden

 

 • Psykiatrisk Center Ballerup: 1,68 millioner kroner
 • Psykiatrisk Center Amager: 1,19 millioner kroner
 • Psykiatrisk Center Nordsjælland: 1,54 millioner kroner
 • Psykiatrisk Center Glostrup: 1,80 millioner kroner
 • Psykiatrisk Center København: 2,56 millioner kroner
 • Psykiatrisk Center Sct. Hans: 1,76 millioner kroner
 • Psykiatrisk Center Stolpegård: 0,2 millioner kroner
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center: 1,8 millioner kroner
 • Administration: 0,47 millioner kroner

I alt 13 millioner kroner