Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Metaanalyse: Risikabelt at stoppe med medicin for tidligt

Psykisk syge, der stopper med at tage antidepressiv medicin, har tre gange øget risiko for tilbagefald i forhold til, hvis de fortsætter med medicinen. Det gælder både de, der lider af angst, OCD og PTSD.

Det viser en hollandsk metaanalyse, hvor forskerne så på resultater fra 28 tidligere studier med over 5.000 patienter i alt. I undersøgelserne, som var placebo-kontrollerede og dobbeltblindede, blev patienterne randomiseret til enten fortsat antidepressiv behandling eller placebo.

Opfølgningsperioden var op til et år. I cirka halvdelen af undersøgelserne kunne patienterne også få psykoterapeutisk behandling.

I metaanalysen fandt forfatterne, at den samlede risiko for tilbagefald af angst var cirka tre gange højere blandt de patienter, der fik placebo i forhold til dem, der fortsatte i antidepressiv behandling. De samlede prævalenser for tilbagefald var 36,4 procent i placebogruppen og 16,4 procent i den antidepressive gruppe.

”Denne øgede risiko for tilbagefald bør med i overvejelserne, når patienterne og deres behandlere overvejer fortsat behandling eller ej,” siger analysens førsteforfatter, dr. Neeltje Batelaan fra VU University Medical Center i Amsterdam.

Anbefaler antidepressiver i mindst et år

Forfatterne fandt ingen signifikant påvirkning fra diagnoserne på risikoen for tilbagefald. Der var heller ikke nogen signifikant påvirkning ift. om patienten samtidig fik psykoterapi eller ej. Endvidere fandt forskerne ingen påvirkning fra måden, hvorpå medicinen ophørte (brat ophør eller nedtrapning).

Analysens forfattere konkluderer, at medicinsk behandling kan anbefales i op til et år, og at der ikke er evidens for at fortsætte efter denne periode. Men manglen på evidens bør ikke tolkes som en anbefaling til at stoppe behandlingen efter et år, påpeger Batelaan og siger også omvendt, at analysens resultater ikke betyder, at alle skal blive på medicinen resten af deres liv.

Ingen forklaring på tilbagefald

Årsagen til tilbagefaldene fremgår ikke af analysen, men skyldes ifølge analysens førsteforfatter næppe, at patienterne med medicinen oplever, at deres symptomer bliver færre, men i stedet, at mange antidepressiver virker ved at ændre den måde, hvorpå visse kemikalier i hjernen, såsom serotonin-, dopamin- og norepinephrin, transmitterer de signaler, der er involveret i kontrol af følelser og stemninger. Et stop for antidepressiver antages at ændre, hvordan disse hjernekemikalier fungerer, hvilket kan medføre tilbagefald hos nogle mennesker.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift