Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ansatte i Region Nordjylland må ikke ryge på hjemmearbejdspladsen

Hvis du som ansat i Region Nordjylland har en hjemmearbejdsdag, må du vente med at tage en smøg til efter klokken 16.

Alle 14.500 ansatte på sygehuse, institutioner og kontorer i Region Nordjylland har nemlig nu fået forbud mod at ryge i deres arbejdstid. Det besluttede regionsrådet tirsdag eftermiddag.

Forbudet træder i kraft 1. januar.

I forvejen er det forbudt at ryge på matriklerne, og i rygepauser skal man i dag gå helt uden for området, hvis der er brug for at tænde en cigaret.

Nu skærpes reglerne altså, så de ansatte slet ikke må ryge, mens de er på arbejde. Hvor fokus i dag er på, at røgen ikke skal genere omgivelserne, inkluderer stramningen også sundhedstilstanden hos den rygende. Det skal være mindre tilgængeligt at ryge for den, der allerede ryger, og forebyggelsesmæssigt skal det være sværere at begynde at ryge.

Mens ingen ansatte i Region Nordjylland altså fremover må ryge i arbejdstiden gælder det dog ikke de 41 folkevalgte politikere i det nordjyske regionsråd.

Første næstformand i Region Nordjylland Lone Sondrup (V), der tirsdag var med til at stemme for forslaget ved et møde i regionsrådet, erkender overfor Ritzau, at det kan se mærkeligt ud.

"Det kan se lidt underligt ud, men det kom fra medarbejdernes organisationer, og det var det, vi behandlede. Jeg har det også sådan, at vi som regionsrådsmedlemmer også overholder de regler, der nu er. Selvfølgelig ryger vi heller ikke, når vi er deroppe," siger Lone Sondrup til Ritzau.

Danske Regioner opfordrer til at indføre røgfri arbejdstid i alle regioner fra 2020. Initiativet er en del af Røgfri Fremtid, hvor målet er en røgfri generation i 2030. "Røgfri Fremtid" er et partnerskab etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

 

Region Hovedstaden har også meldt ud, at det ikke er tilladt for regionens ansatte at ryge fra 1. januar 2020. I Region Sjælland er det allerede forbudt at ryge i arbejdstiden, ligesom det er indført i flere kommuner.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter