Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mandag går forhandlinger om sundhedsvæsenets økonomi igang

Mandag indleder finansminister Nicolai Wammen (Soc.) forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om næste års økonomiaftaler.

For regionerne bliver den vigtigste opgave at dække udgifterne til flere ældre, og at flere ældre derfor har brug for behandling i sundhedsvæsenet. Det kombineret med stigende udgifter til medicin samt ny og avanceret behandling får formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, til at kræve to millarder kroner ekstra i år.

"Vi har brug for to milliarder yderligere til at drive sundhedsvæsenet i al almindelighed. Dertil kommer så, at vi i 2021 stadig står med en arbejdspukkel ovenpå corona-pandemien. Den kender vi ikke størrelsen på endnu, men vi er desværre ret sikre på, at vi ikke kan love helt normale tilstande allerede i indeværende år," siger hun.

KL sætte ikke et tal på sit bud på kravene, men udgifter til flere ældre er også her et fokuspunkt.

”Vi bliver heldigvis flere ældre borgere. Dermed stiger udgifterne til pleje og omsorg. Samtidig mærker vi fortsat i kommunerne, at flere danskere lever med svære fysiske, psykiske og sociale problemer, hvilket også driver udgifterne i vejret. Det er vigtigt, at de udsatte borgere har en god og værdig hverdag,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

For at have argumenter i forhold til stigende ældre i orden, har regionerne fået lavet en analyse Fremtidens sundhedsudgifter, som viser, at sundhedsudgifterne til ældre stiger hurtigere end til resten af befolkningen. Den kom fra Vive i fredags. I forbindelse med udgivelsen sagde professor Jakob Kjellberg:

”Hvis vi tegner en kurve over sundhedsudgifterne delt ud på borgernes alderstrin, så stiger kurven for de ældre alderstrin stejlere i dag, end den gjorde for ti år siden. Det fænomen kalder vi for steeping, og i lighed med undersøgelser fra udlandet har vi nu også fundet tegn på steeping i Danmark,” siger professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, Jakob Kjellberg.

Anlægsloft

En anden af de helt store temaer i årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL bliver kommunernes muligheder for at bygge og renovere i 2021.

”Kommunerne er i fuld gang med at fremrykke investeringer i år, så vi kan få kickstartet økonomien og afbøde konsekvenserne af coronakrisen. Og selvom ingen endnu ved, hvor langvarig krisen bliver, så kommer vi ikke i mål med at genoprette dansk økonomi i år. Derfor bør kommunerne også i 2021 have plads til anlægsinvesteringer og være fritaget for anlægsloftet,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Forventer stigende udgifter til medicin

I Danske Regioner forventer man, at medicinudgifterne i 2021 formentlig vil stige meget mere end i 2019, hvor et stort patentudløb på sygehusmedicin blandt andet betød, at stigningen i udgifterne til sygehusmedicin blev holdt nede.

Det drejer sig både om den såkaldte tilskudsmedicin – altså den receptpligtige medicin, som borgere køber på apoteket, og som regionerne yder tilskud til – som forventes at give regionerne markant større udgifter i 2021 og sygehusmedicinen, hvor udgiften til f.eks. nye kræftlægemidler forventes at stige.

For eksempel er der tale om et nyt præparat til mennesker med diabetes og en ændret behandlingsvejledning på blodfortyndende lægemidler, der medfører en højere pris, men også giver et kvalitetsløft i behandlingen som den enkelte har gavn af.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter