Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Amgros’ udbud og forhandlinger har sparet regionerne for milliarder i 2022

Gennem udbud og forhandlinger af medicinpriser har Amgros samlet set sparet regionerne for otte milliarder i 2022. For nye lægemidler har de forhandlet prisreduktioner for mere end en halv milliard.

Amgros forsyner de offentlige hospitaler med lægemidler ved at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb på vegne af regionerne. 

”I 2022 opnåede vi på den måde besparelser på knap otte milliarder kroner,” lyder det fra Amgros.

Det er dog forskelligt, hvor mange penge Amgros sparer – alt efter, hvor længe lægemidlet har været på markedet.  

”Når flere lægemidler med ensartet klinisk virkning bliver tilgængelige på markedet, kan vi udsætte dem for det, vi kalder analog konkurrence – via udbud. Her sparer vi allerflest penge. Mere præcist 5,6 milliarder kroner i 2022,” fortsætter Amgros.

Når patentet på et lægemiddel ophører, og generiske eller biosimilære alternativer kommer på markedet, er det Amgros’ opgave at sikre den størst mulige konkurrence – via udbud.

”På den måde sparede vi 1,8 milliarder kroner i 2022,” forklarer Amgros.

For nye lægemidler, som Amgros ikke kan konkurrenceudsætte via udbud, forhandler Amgros en pris med leverandørerne.

”Her lykkedes det os i 2022 at opnå en besparelse på 562 millioner kroner – svarende til gennemsnitlig besparelse på 34 procent,” oplyser Amgros.

Amgros kan ikke oplyse, hvor meget der er sparet indenfor onkologien alene, da lægemiddeltaksten ikke sondrer mellem de forskellige sygdomsområder.