Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet finder manglende fagudvalgsformænd

MEDICINRODET?

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om Medicinrådet, der skal tage stilling til om og hvordan medicin skal bruges i det danske sundhedssystem.

Medicinrådet har nu fundet formændene til seks af de fagudvalg, som manglede.

For ca. 1.5 måned siden kunne Medicinrådet glæde sig over, at der var sat gevaldigt skub i de faglige selskabers indstillinger til formandsposterne. Det skete umiddelbart efter, at nye regler for habilitet i Medicinrådet fik regionerne til at komme med et forslag om selv at stå for udpegelsen. 

Rådet har nu godkendt indstillinger på formænd og kommissorier for i alt 6 fagudvalg.

Her er de nye fagudvalgsformænd:

Duchennes muskeldystrofi: Charlotte Olesen er udpeget som formand efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Charlotte Olesen er overlæge, ph.d. på Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Gigtsygdomme: Ulrik Tarp er udpeget som formand efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Ulrik Tarp er overlæge, lektor, dr. med. Reumatologisk afdeling U på Aarhus Universitetshospital.

Nyresygdomme: Arne Høj Nielsen, er udpeget som som formand efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Arne Høj Nielsen er ledende overlæge på nefrologisk afddeling på Herlev Hospital.

Øjensygdomme: Toke Bek er udpeget som formand efter indstilling fra de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Toke Bek er lærestolsprofessor og overlæge dr.med. Toke Bek på øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Lungekræft: Christa Haugaard Nyhus er udpeget som formand efter indstilling fra De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Christa Haugaard Nyhus er overlæge på kræftafdelingen på Sygehus Lillebælt i Vejle.

Brystkræft: Peter Michael Vestlev er udpehget som formand efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Peter Michael Vestlev er lægefaglig leder i Sammenslutningen af Kræftafdelinger og ekstern lektor på Roskilde Universitet.

 

Kommissoriet for Alfa-mannosidosis blev også godkendt, men afventer p.t. en ny udpegning af formand. Derudover er Medicinrådet ved at vurdere habilitet for en indstillet formandskandidat for fagudvalget for kræft i æggestokkene, oplyser Medicinrådets sekretariat.

Tags: Medicinrodet?

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter