Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Region Sjælland overtager lægevagt fra praktiserende læger

Som den første region uden for Hovedstaden vil Region Sjælland selv stå for at drive lægevagten. Det sker fra efteråret 2022.

Indtil da vil der blive en overgangsordning. Første skridt i overgangsordningen er til september, hvor Region Sjælland overtager bemandingen af lægevagten i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Mens praktiserende læger fortsætter med at køre ud til sygebesøg i hele regionen og bemander lægevagten i Holbæk, Køge, Slagelse, Nykøbing F., Næstved og Roskilde.

Fra oktober 2022 overtager Region Sjælland så den samlede ledelse af lægevagten og overtager dermed ansvaret for bemandingen af hele lægevagten. De praktiserende læger, der ønsker det, vil fortsat indgå i lægevagten sammen med de læger, som Region Sjælland ansætter.

Med aftalen fastholdes alle de 11 nuværende konsultationssteder, der er spredt ud over hele regionens geografi.

"Jeg er glad for, at vi har sikret en god aftale for borgerne. Vi har nu sikret, at der fortsat er decentrale vagtlæger tæt på borgerne i hele regionen. Det betyder, at når borgerne har brug for lægevagten, bliver de tilset hos lægevagterne ved regionens sygehuse og i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland. Til oktober næste år overtager vi i regionen ledelsen af lægevagten fra PLO (Praktiserende Lægers Organisation, red.), og vi vil skabe en moderne lægevagt tæt på borgerne," siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Den nye aftale mellem Region Sjælland og PLO Sjælland er en lokalaftale. Parterne har ellers igennem længere tid ikke kunne blive enige om en aftale, og PLO Sjælland opsagde i foråret den nuværende aftale, da de ikke fandt det muligt at bemande konsultationsstederne uden for sygehusbyerne. De er derfor glade for, at der nu er enighed.

"Sundhedsvæsenets og vores opgaver har ændret sig, siden dengang hver familielæge passede sine egne patienter døgnet rundt, året rundt. Hverdagen i almen praksis er blevet meget travl, og der lægges så mange timer i vores lægehuse, at det for mange af mine medlemmer er tiltagende svært at have overskud til at tage lægevagter ved siden af fuldtidsarbejdet i klinikkerne," siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for PLO Sjælland.

Region Sjælland vil nu bruge det næste år på at tilrettelægge, hvordan regionen helt konkret vil drive lægevagten på den længere bane, når den overtager ledelsen i oktober 2022.

"Jeg er tilfreds med, at PLO i den sammenhæng vil bidrage med deres viden i vores arbejde med at modernisere, udvikle og sikre nærhed og kvalitet i regionens lægevagt," siger Heino Knudsen. 

Region Hovedstaden overtog for nogle år siden lægevagten. Her står regionen selv for Akutordningen 1813, som er bemandet af ansatte sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle.

Første skridt i overgangsordningen den 1. september 2021

  • Region Sjælland overtager ansvaret for bemanding af de decentrale konsultationer i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.
  • PLO Sjælland bemander fra 1. september fortsat de seks faste konsultationer på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. og står til rådighed for et fagligt samarbejde med regionen. PLO fortsætter desuden med at køre ud til sygebesøg i hele regionen.
Andet skridt i overgangsordningen den 1. oktober 2022:
  • Region Sjælland overtager den samlede ledelse af lægevagten herunder bemanding og planlægning af alle konsultationssteder.
  • De praktiserende læger, der ønsker det, vil fortsat indgå i lægevagten sammen med de læger, som Region Sjælland ansætter​

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo