Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
“Der er noget lad-tusind-blomster-blomstre-tankegang over det - og det endda i et bed uden meget gødning eller såsæd i form af ekstra midler. Men der skal fyldes indhold i regionalt, og det skal de praktiserende læger være med til," siger Jakob Kjellberg.

Praksislæger får en vigtig rolle i de nye sundhedsklynger

Sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE mener ikke at formanden for PLO i Region Hovedstaden har grund til sin bekymring for, at de praktiserende læger mister indflydelse i den nye aftale om sundhedsklynger, fordi de ikke er repræsenteret på øverste ledelsesniveau.

Ifølge Jakob Kjellberg ville det blive en sær konstruktion, hvis PLO sad med der, men både han og myndighederne bag aftalen er dog sikker på, at almen praksis får en vigtig rolle i de 21 nye sundhedssamarbejder.

Regeringen, Danske Regioner og KL præsenterede forrige fredag den nye aftale om 21 nye såkaldte sundhedsklynger. Planen er, at klyngerne skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb mellem hospitaler, alment praktiserende læger og kommuner.

Men ikke så snart aftalen var blevet præsenteret, før formanden for de praktiserende læger i Region Hovedstaden, Peder Reistad, overfor Politikens Sundhedsmonitor gav udtryk for sin bekymring for, at almen praksis - dvs. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) - ikke er med i aftalen og rent indflydelsesmæssigt er skrevet ud..

Hans bekymring bunder i, at der i den nye aftale om sundhedsklynger står, at de kommende sundhedssamarbejdsudvalg kommer til at bestå af tre repræsentanter for regionsrådet og borgmestre fra de sundhedsklynger, regionen dækker. Om almen praksis står der, at de vil blive indraget i udvalgets arbejde og praksisplanlægning, men ikke noget om, at de har en plads i selve udvalget. Som det er i dag er PLO eksplicit er repræsenteret i regionernes sundhedskoordinationsudvalg. 

Sær konstruktion 

Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, peger på, at praktiserende læger spiller en central rolle, når man taler om det nære sundhedsvæsen, og hvis de nye sundhedsklynger skal blive en succes. 

"Det er vigtigt, at der er en struktur, hvor almen praksis er involveret på den relevante måde. Det er ikke til diskussion. Spørgsmålet er så, hvordan de skal involveres, og her tænker jeg, at det vil være en sær konstruktion, hvis PLO som fagforening blev placeret på niveau med de folkevalgte repræsentanter for stat, regioner og kommune,” siger Jakob Kjellberg. 

Han understreger, at der er forskel mellem at være folkevalgt og fagforening, og at Dansk Sygeplejeråd, Overlægeforeningen eller Yngre Læger heller ikke er tiltænkt en plads i den øverste regionale politiske ledelse af de nye sundhedsklynger. 

PLO: Hvordan kan vi opnå indflydelse?

Formanden for PLO, Jørgen Skadborg, fastslår, at PLO bakker op om øget samarbejde om patienter med tværgående forløb.

“Sundhedsklyngerne træder først i kraft om et år, og der er en række detaljer, der endnu ikke er fastlagt. Jeg er helt opmærksom på, at der er regionalt er bekymringer i forhold til PLO’s rolle. Vi vil se nærmere på, hvordan PLO kan opnå indflydelse i den kommende tid, hvor vi forhåbentlig får et større indblik i parternes ønsker og overvejelser, og vi vil naturligvis inddrage repræsentantskabet og formandskabet for PLO i alle fem regioner," siger han. 

Afgørende rolle til almen praksis

To af parterne bag aftalen, regeringen og KL, giver begge udtryk for, at almen praksis får en afgørende rolle i de nye sundhedsklynger. 

Sundhedsministeriet oplyser i en skriftlig kommentar, at de praktiserende læger, som det fremgår af aftalen om de nye sundhedsklynger, vil være repræsenteret i hver af de 21 sundhedsklynger omkring akuthospitalerne. 

“Der lægges op til, at almen praksis’ rolle drøftes nærmere med de praktiserende læger. De fem nye sundhedssamarbejdsudvalg vil desuden inddrage almen praksis i arbejdet, ligesom den enkelte region i samarbejde med kommunerne vil sikre inddragelse af de praktiserende læger i den konkrete praksisplanlægning. Almen praksis vil således spille en afgørende rolle i den fremtidige struktur for sundhedsvæsenet”, lyder det fra Sundhedsministeriet. 

KL: Praktiserende læger skal inddrages

Hos kommunerne mener Jette Skive, der er formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, at der med aftalen om sundhedsklynger er taget et første skridt mod den sundhedsreform, som organisationen har kæmpet for i 10 år. 

“De nye sundhedsklynger giver os bedre rammer til at skabe mere tryghed for borgerne og sikre bedre patientforløb. Sundhedssamarbejdsudvalgene skal bl.a. understøtte ensartethed og sammenhæng på tværs af sundhedsklyngerne, og selvfølgelig skal almen praksis inddrages i det arbejde, så alle parter forpligter sig på, at mere behandling og opfølgning løses i praksissektoren, kommunerne og i borgerens eget hjem. 

Men Jette Skive understreger, at aftalen om sundhedsklynger ikke kan stå alene. 

“Der ligger en stor diskussion forude om det faglige indhold i en national sundhedsreform. Den ser vi frem til at tage med regeringen til efteråret”, siger hun. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Danske Regioner. 

Fundament til noget godt

Jakob Kjellberg mener, at man man de nye sundhedsklynger har fået en ramme og en struktur, som kan blive fundamentet til noget godt, som kan udvikle sig til at blive det bindeled mellem sygehuse, kommuner og almen praksis, som mange i sundhedsvæsenet har sukket efter i de seneste 10-12 år. 

“Der er noget lad-tusind-blomster-blomstre-tankegang over det - og det endda i et bed uden meget gødning eller såsæd i form af ekstra midler. Men der skal fyldes indhold i regionalt, og det skal de praktiserende læger være med til. Derfor er de en af de vigtigste samarbejdspartnere, og de skal selvfølgelig tages med på råd og involveres”, siger han.   

Aftalen om de nye sundhedsklynger skal nu drøftes mellem Folketingets partier som en del af forhandlingerne om en ny sundhedsaftale.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo