Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kolding-læge vil forbedre samarbejdet med sundhedsplejen om skolebørn

Peter Barkholt

Peter Barkholt

Når den praktiserende læge fanger børn, der inden skolealderen lider af astma, allergi, høfeber eller andet, der kan gå udover deres trivsel, bør den vigtige viden gives videre til skolesundhedsplejen, mener Peter Barkholt, der er praktiserende læge hos Lægerne Marielund i Kolding.

Han har netop modtaget en bevilling på 300.000 kroner fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark for at kunne søsætte et projekt, der har til formål at sikre en formaliseret deling af oplysninger om børn i regionen.

”Som praktiserende læger savner vi af og til oplysninger fra sundhedsplejen og hører også fra dem, at de nogle gange føler, de kunne have gavn af flere oplysninger om børnenes helbredsproblemer fra os. Det er på den baggrund, jeg har taget initiativ til projektet,” siger han.

Ved at sikre videregivelse af sundhedsfaglig information fra almen praksis til sundhedsplejen efter femårsundersøgelsen er det Peter Barholts mål at hæve kvaliteten af den kommunale sundhedsindsats overfor børn i skolealderen. For når skolesundhedstjenesten i dag overtager ansvaret for de forebyggende børneundersøgelser, står de som udgangspunkt uden nogen forudgående viden om børnenes helbred og trivsel.

”Der er allerede mulighed for elektronisk overlevering af oplysninger i dag, men det gør lægerne jo ikke, medmindre der er en helt særlig grund til det,” siger Peter Barkholt og forklarer, at man ved at give sundhedsoplysninger videre kan sikre en mere målrettet forebyggende indsats hos skolesundhedstjenesten.

”Sådan noget som allergier, høfeber og andre helt banale ting, der har stor betydning for børnenes koncentrationsevne, kan være nyttigt at kende til. Og så er der trivselsting, som man kan være blevet bekendt med i almen praksis, både psykiske og sociale problemer. Det kan være interessant at vide i sundhedsplejen, så man kan være særligt opmærksomme på de børn,” siger han. 

Prøves af i praksis

Med de praktiserende lægers nye overenskomst, OK22, ligger det fast, at kommunikationen mellem almen praksis og den kommunale sundhedspleje skal styrkes – og at der i forhold til børn og unge er behov for andre, mindre indgribende redskaber end lægens skærpede underretningspligt til Børne- og Familieafdelingen i kommunerne ved mistrivsel. Peter Barholt håber i den forbindelse at kunne bidrage til en større viden om, hvad for nogle oplysninger sundhedsplejen oplever at have gavn af.

”Nogle gange sker der det politisk, at man får en idé og begynder at gøre noget uden at have undersøgt, hvordan det opleves ude i virkeligheden. Derfor synes jeg, det er vigtigt at prøve den her mere systematiske deling af helbredsoplysninger af i en periode,” siger han og uddyber:

”Det er klart, at viser det sig, at sundhedsplejen er meget begejstret for det her samarbejde, er det noget, man kan tage op ved senere aftaler og se på, om det skulle være en forpligtelse hos lægerne, og hvordan forholdene omkring den ekstra opgave i så fald skal være.”

Helt konkret vil Peter Barkholt rekruttere 20 lægekapaciteter i løbet af den kommende tid. Lægerne forpligter sig til at videresende kortfattede helbredsrapporter til skolesundhedstjenesten via kommunikationssystemet EDI. De involverede lægeklinikker vil få et fast honorar i testperioden, der løber i fire måneder fra januar til april 2022. I maj bliver resultaterne evalueret og bearbejdet på Institut for Almen Medicin ved Syddansk Universitet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo