Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IRF sender spørgeskema ud til alle praksislæger

Du kan som læge i almen praksis være med til at forbedre formidlingen af de nationale anbefalinger på lægemiddelområdet.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen undersøger i de kommende måneder, hvilke behov læger i almen praksis har for kommunikation om Sundhedsstyrelsens anbefalinger på lægemiddelområdet.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme en rationel brug af lægemidler – både i valget af lægemiddel, og når et fravalg er det bedste valg. Anbefalingerne på lægemiddelområdet bliver kommunikeret gennem kanaler som Månedsbladet Rationel Farmakoterapi, Seponeringslisten og Sundhedsstyrelsens hjemmeside og nyhedsbreve. 

”Vi vil gerne blive endnu bedre til at formidle de nationale anbefalinger på lægemiddelområdet, og derfor undersøger vi nu, hvad der er behov for hos læger i almen praksis. Det hjælper analyseinstituttet Epinion os med. Læger i almen praksis vil få et spørgeskema. Det er selvfølgelig helt frivilligt, om du som læge i almen praksis ønsker at deltage i undersøgelsen. Men vi håber, at så mange som muligt vil afsætte 5-10 minutter til at hjælpe os med undersøgelsen,” siger chefkonsulent Solveig Forberg.

Spørgeskemaet er blevet sendt ud søndag den 9. januar 2022. Hvis du som læge i almen praksis ikke har modtaget det, kan du gå ind på www.sst.dk/irfbehov og finde linket til spørgeskema og flere oplysninger om undersøgelsen. Epinion ringer desuden til nogle almen praksisser, hvis de får brug for at få oplyst arbejds-mailadresser på læger i almen praksis. 

Fristen for at besvare spørgeskemaet er den 1. februar 2022. Resultatet af undersøgelsen bliver bragt på www.sst.dk/irfbehov

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter