Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Specialist: Praktiserende læger spiller nøglerolle, når unge skal holdes i behandlingssporet

Når unge kronikere går fra barn til voksen, bliver mange tabt af behandlingssystemet. Pia Bonde Nielsen er udviklingsansvarlig sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital og underviser fagpersonale i transitionsøvelsen.

”Transitionsområdet handler om, hvordan vi som sundhedsvæsen styrker og støtter de unge i overgangen – bare fordi man bliver 18, har man ikke styr på hele sit liv.”

Sådan lyder det fra Pia Bonde Nielsen, udviklingsansvarlig sygeplejerske ved Aarhus Universitetshospital og Enhed for Udvikling og Forskning i Sygeplejen til Børn og Unge.

Det er særligt den gruppe, der er droppet ud af deres behandlingssted på sygehuset - eller udebliver igen og igen, som de praktiserende læger kan hjælpe med at holde på rette spor, mener hun.

”Overgangen fra Børn og Unge-afdelingen til en voksenafdeling er et komplekst område. Det kræver særlig opmærksomhed på unge, som udebliver fra deres aftaler, siden det kan have store konsekvenser for deres behandling og trivsel,” siger Pia Bonde Nielsen. Hun påpeger desuden, at fokus på uddannelser inden for ungeområdet er et stort fokusfelt i Danmark.

Professionelle skal støtte

Overgangen er bl.a. kompleks, fordi de unge kan opleve det svært at forene sygdom med det gode ungdomsliv.

”Unge patienter kan opleve ikke at blive forstået og støttet af de sundhedsprofessionelle. Så er der nogle, som udebliver fra kontrollerne,” siger Pia Bonde Nielsen og uddyber:

”Nogle af de unge har været i vores regi, siden de var helt små, og de siger de farvel til det kendte og trygge. De kan opleve usikkerhed i overgangen til en ny afdeling med nye kontaktpersoner, måske nye behandlinger osv.”

I 2020 udarbejdede Sundhedsstyrelsen en række guidelines på området. Guidelines, som Pia Bonde Nielsen anbefaler at benytte.

”Jeg synes, anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er et flot stykke arbejde, der giver grundlag for, hvordan man kan arbejde med transition i praksis,” siger hun og tilføjer: ”Anbefalingen kan reelt bruges som en manual i arbejdet med at optimere transition af unge patienter.” 

Samarbejde med almen praksis

Pia Bonde Nielsen understreger, at Enhed for Udvikling og Forskning i Sygeplejen til Børn og Unge på AUH samarbejder med de praktiserende læger. 

”Dvs. alt omkring den kroniske sygdom er ude hos os, men hvis man har halsbetændelse, går man til den praktiserende læge,” siger hun og understreger, at man har løbende dialog med almen praksis om, hvordan det går med patienten.

”De praktiserende læger kan her gøre en stor forskel ved at skabe en god relation, og de kan være en god støtte for den unge med kronisk sygdom (også) i overgangen til en voksenafdeling. Det handler i høj grad om at møde de unge med respekt; at støtte dem bedst muligt og ikke være fordømmende. Her er de praktiserende læger bare en vigtig samarbejdspartner.”

Nøgleområder i transitionen 

  • Samarbejde mellem børne-ungeområdet og voksenområdet. Man skal ikke bare sende patienten videre, men skabe et overlap, så den unge oplever sammenhæng i sit forløb
  • Fokusere på tværfaglig uddannelse af personalet, så de har viden om ungdomsområdet.
  • Hvad sker der i ungdomsårene? Hvordan kommunikerer man med de unge? Hvad sker der under den seksuelle udvikling? Hvordan styrker vi de unges autonomi? Hvad siger de unge selv?
  • Træne de unge i at møde personalet uden forældre.

 Kilde: Aarhus Universitetshospital, Enhed for Udvikling og Forskning i Sygeplejen til Børn og Unge