66 praksislæger og 37 præster udvikler fælles netværk

Praktiserende læge Inger Uldall Juhl og sognepræst Lone Vesterdal har oprettet et netværk i Kolding, der skal genforene to faggrupper, der har været adskilt i 500 år.

Otte læger og syv præster fra Kolding udgør en baggrundsgruppe, der udvikler et netværk for samarbejde mellem samtlige af byens 66 praktiserende læger og 37 sognepræster. Kolding-lægerne skal have mulighed for at henvise til en præst, når de føler, at patienten er tynget af spørgsmål, der ligger uden for den praktiserende læges felt - det kan f.eks. være spørgsmål om magtesløshed, stress, angst, aldring, tab, død, sorg, skyld og tilgivelse. Målet er en uforpligtende samtale med præsten som sjælesørger. Der er tavshedspligt, og der skal ikke føres journal som i det øvrige sundhedsvæsen.

"Moderniteten har skilt vores faggrupper fra hinanden, siden at de første læger uddannet i 1500-tallet skulle bestå teologiske eksaminer. Men nu åbner de sig mod hinanden igen," siger sognepræst Lone Vesterdal, der betræder prædikestolen i Bramdrup Kirke nær Kolding.

"Vores samfund lige nu er præget af angst, stress, depression, ensomhed, og isolation. Der er mindre fællesskab," oplever Inger Uldall Juhl, der er praktiserende læge i Kolding. "Mange af de henvendelser, vi får i vores praksis i dag, handler ikke om naturvidenskabelige problemstillinger, men om hvordan patienten har det med sig selv," fortsætter hun.

Derfor oplever lægen og præsten, at der er grundlag for en åbning ind til det eksistentielle, som præsterne og læger i fællesskab kan levere.

"Vi kan befrugte hinandens faglighed," siger sognepræst Lone Vesterdal, der påpeger, at mennesket i teologien både er krop og ånd. Ifølge hende er det først i nyere tid, at lægen som institution i samfundet er blevet ensidigt optaget af det målbare.

Når man vil fokusere på det åndelige og eksistentielle element af sygdom, helbred og velvære, bevæger man sig ud "på kanten af sundhedsvæsenet," erkender igangsætterne af præste-læge-netværket.

"Der er ikke er nogen organisation omkring det her. Vi har ikke nogen jobbeskrivelse eller netværksbeskrivelse, så personlige relationer spiller indtil videre en stor rolle," siger Inger Uldall Juhl.

Midt i processen

I oktober 2021 blev den frivillige baggrundsgruppe, som udformer grundlaget for samarbejdet, etableret. Lige nu arbejder Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal videre på en folder og et stormøde, hvor alle interesserede kolleger fra begge faggrupper kan byde ind med deres forslag til, hvordan netværket skal udformes i praksis. Udover samarbejdet med patienter ønsker præsten og lægen at udvikle to årlige netværksmøder mellem de to faggrupper. Til finansiering af disse netværksmøder har Kolding og Omegns Lægegruppe (KOOL) og Kolding Provsti allerede givet deres støtte i form af 15.000 kr. hver til afholdelse af de to netværksgrupper. "Men vi er midt i processen lige nu, og det skal udformes yderligere," siger Inger Uldall Juhl.

Medicinsk Tidsskrift: Er det ikke et aggressivt træk fra Folkekirkens side at møve sig ind i praksis på den måde? Mange er vel glade for den adskillelse af kirken fra andre sektorer, som vi har i den vestlige verden?

"Det er et spørgsmål om at være til stede, hvor det er relevant," svarer sognepræst Lone Vesterdal. "Og det er et tilbud. Vi siger til lægerne, at man ikke som patient behøver at tro på Gud for at tale med præsten. Præster er vant til at tale med mennesker, der er i en livskrise, også mennesker, der ikke selv er troede," siger teologen.

Lægen bakker sin samarbejdspartner op:

"Vi praktiserende læger kender vores patienter. Der er bestemt patienter, hvor jeg ALDRIG ville sige: 'Tag ud og tal med Lone'. Jeg vil heller aldrig henvise til en fysioterapeut, hvis jeg ved, at patienten ikke selv vil lave de øvelser, som det medfører."

Forskere følger med interesse

Kolding er en mellemstor by med 66 læger og 37 præster. Byen har derfor en god størrelse, som interesserede i andre dele af landet kan skalere ud fra, hvis de vil lave deres egne netværk, vurderer Inger Uldall Juhl. Og samarbejdet bliver mødt med interesse i forskningsverden.

På Syddansk Universitet vil forskere med antropologisk og teologisk baggrund fra Forskningsenheden for almen medicin med professor Niels Christian Hvidt i front studere netværkets arbejde.

"Vi håber meget, ordningen på sigt vil kunne spredes til resten af landet," skriver teologiprofessoren i en mail.

Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal har sammen skrevet bogen ‘Det skrøbelige menneskeliv’, som du kan læse mere om her

Den har fungeret som en slags afsæt for det videre praktiske arbejde med at genetablere samarbejdet mellem praktiserende læger og præstestanden. Lone Vesterdal og Inger Uldall Juhl agter også at skrive en manual, der kan tjene som inspiration til andre kommuner og provstier.

Også hospitalspræster er interesserede

På hospitalerne er præsterne til stede sideløbende med psykologer som sjælesørgere og samtalepartnere. Og også hospitalspræsterne følger det nye tilbud uden for hospitalerne med interesse, fortæller Inger Uldall Juhl.

Patienter bliver udskrevet hurtigere, og præsten når typisk kun en samtale, hører den praktiserende læge fra hospitalslægerne. Patienter får derfor heller ikke på sygehuset altid dækket de eksistentielle og åndelige behov, som der kan opstå i forbindelse med indlæggelseskrævende sygdom, oplever Inger Uldall Juhl. Også derfor oplever netværket en stigende relevans for et åndeligt tilbud knyttet sammen med almen praksis.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)