Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Efter amputationsskandalen: Nye tal viser, at færre amputeres

Færre danskere får amputeret benet, ligesom der spores en udligning mellem regionerne i antallet af amputationer. Der ses også en generel stigning i amputationsforebyggende indgreb.

 

Det viser nye tal fra Landsregistret Karbase i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Forventningen er i øvrigt, at amputationsraten vil falde yderligere hen over de kommende år. 

Region Midtjylland kom i foråret 2022 under kraftig beskydning, efter en analyse afslørede, at mange patienter hvert år blev udsat for en amputation, der kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide. Det førte til kritik af - og til sidst fyring af - regionsdirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen. En national undersøgelse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) blev sat i gang, og den viste, at det faktisk var sygehuse i Region Sjælland, der havde landets højeste amputationsrate. Der blev derefter nedsat arbejdsgrupper i hele landet, som skulle få amputationsraterne ned.

Og nu falder tallene.

I 2022 fik 1028 danskere over 50 år en stor amputation, som inkluderer amputation af hofter, lår, knæ og underben. Når tallene renses for, at antallet af danskere over 50 år stiger, så er amputationsraten faldet støt over de seneste to år. I 2021 var der således 46,6 amputationer per 100.000 danskere over 50 år. Året efter er tallet faldet til 43,3 per 100.000.

”Vi forventer, at vi i de kommende år vil se en endnu lavere amputationsrate, når effekten af den massive fokus på området og effekten af de nedsatte arbejdsgrupper i alle regioner for alvor slår igennem.” Sådan siger karkirurg Christian Nikolaj Petersen fra Aalborg Universitetshospital og formand for Landsregisteret Karbase til RKKP.

Mindre forskelle mellem landsdele

Når man sammenligner amputationsraterne i hele Danmark, er forskellene blevet mindre mellem landsdelene fra 2020 til 2022. I 2020 varierede amputationsraten mellem de syv optageområder fra 28,5 til 68,2. I 2022 varierede den fra 29,9 til 60,2.

”Det er meget glædeligt, at vi kan se i tallene, at vores kollegaer i hele landet handler på variationen og tager ved lære af de bedste, så patienterne får en bedre behandling. Men selvom variationen er blevet mindre, så er den højeste amputationsrate stadig dobbelt så høj som den laveste. Selvom der skal være spredning, så er alle enige om, at den spredning er for høj,” siger Christian Nikolaj Petersen og uddyber:

”En af årsagerne til den høje spredning er, at befolkningens socioøkonomiske forhold har stor betydning for det samlede billede. Nogle optageområder har mange sunde og resursestærke indbyggere over 50 år, mens andre har flere indbyggere uden uddannelse og arbejde.”

Flere amputationsforebyggende indgreb

Mens der foretages færre amputationer, bliver der til gengæld foretaget flere amputationsforebyggende indgreb. I 2022, hvor den seneste opgørelse er fra, fik 1.353 danskere et amputationsforebyggende indgreb. Når man ser på raten over de seneste to år, som tager højde for, at der bliver flere danskere over 50 år, blev der foretaget 53,7 amputationsforebyggende indgreb per 100.000 danskere over 50 år i 2020. I 2022 er tallet steget til 57,1 - altså væsentligt flere patienter fik et amputationsforebyggende indgreb i 2022. 

Der foretages i Danmark omkring 800 store amputationer om året relateret til diabetes. Niels Ejskjær, overlæge og klinisk professor på Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center Nordjylland udtalte i et interview med Medicinske Tidsskrifter i 2021, at det tal kan nedbringes markant, hvis man gør en massiv indsats allerede ved det første diabetiske fodsår.

I karkirurgiske kredse diskuteres ivrigt, hvordan man bedst afgrænser hvilke patienter, der skal opereres. Patienter, som er i fare for at miste benet, er en kompleks patientgruppe, som typisk er svækket af mange forskellige sygdomme og tynget af en livsstil, som måske har ført til type 2-diabetes. Christian Nikolaj Petersen peger på Aalborg, som har landets højeste rate for amputationsforebyggende indgreb. Samtidig har Aalborg landets næstlaveste amputationsrate, hvilket Sundhedspolitisk Tidsskrift også har skrevet om tidligere. 

Men er det de helt rigtige patienter, der udvælges til amputationsforebyggende indgreb?

”Hvad hvis vi udsætter patienter for unødig fare ved at tilbyde dem store karkirurgiske operationer? I næste års årsrapport vil vi inkludere en tabel over dødelighed, for at se, om vi giver for mange patienter en amputationsforebyggende indgreb,” siger Christian Nikolaj Petersen. 

Alle syv optageområder - på nær et - foretager færre amputationer i 2022 end i 2021. Kun Rigshospitalets amputationsrate, som i forvejen lå og stadig ligger en del lavere end landsgennemsnittet, er steget en smule fra 35 til 36,1.

Til august udkommer Danske Regioner med en opsummering af alle de tiltag for at nedbringe antallet af amputationer, som er sat i gang i alle regioner.