Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

”Der findes helt enorme mængder af sociale tilbud derude, som vi ikke gør brug af. Så i øjeblikket prøver vi at samle guldet op fra gaden," siger Berit Enggaard Kaae. Foto: Magnus Møller

Praktiserende læge: Sociale henvisninger er bæredygtig behandling

Social Prescribing som middel til at reducere hospitalsindlæggelser og medicinforbrug er en anderledes måde at tænke bære­dygtighed på. Lægerne er ikke skolet i at tænke sociale tilbud som behandlingsmulighed. Men metoden har vundet indpas i en praksis på Vesterbro.

I sin praksis på Vesterbro i København er Berit Enggaard Kaae begyndt at udskrive recepter på bæredygtig livsstil. En anderledes måde at tænke bæredygtighed på, der ikke handler om affaldssortering eller lejepapir, men mere om at skabe en socialt bæredygtig tilværelse for hendes sårbare patienter, der i sidste ende kan resultere i mindre ressource­forbrug i form af færre hospitalsindlæggelser og mindre medicinforbrug. På engelsk hedder metoden ’Social Prescribing.’

Berit Enggaard Kaae fortæller om et eksempel fra sin praksis, hvor hun har afprøvet metoden:

”Jeg havde en patient forleden dag, som drikker for meget og efterhånden havde taget både fysisk og psykisk skade af det. Jeg var bekymret for ham, og han var også godt selv klar over problemet. Han fortalte, at værtshuset var blevet hans dagligstue, for det var det eneste sted, hvor han så andre mennesker,” siger Berit Enggaard Kaae, der er praktiserende læge i klinikken Lægerne på Tredje på Vesterbro.

Berit Enggaard Kaae gav ham et telefonnummer til det sociale tilbud Sydhavnskompagniet i lokalområdet, og de aftalte, at han skulle prøve at kontakte stedet, inden de næste gang snakkede sammen.

”Forhåbentlig kan han på den måde finde en anden dagligstue end den alkoholiske dagligstue. Jeg håber meget, at det også kan medvirke til, at han får drukket lidt mindre og samtidig stillet sine sociale behov. Egentlig er det meget simpelt at behandle på den måde, men det er bare ikke noget, vi som praktiserende læger har tradition for at gøre.”

Læger er gået sammen

Sammen med andre praktiserende læger på Vesterbro prøver Berit Enggaard Kaae nu at få etableret et større projekt omkring ’Social Prescribing,’ der hedder ’Social henvisning Vesterbro-Sydhavnen.’ Med hjælp fra Københavns Kommune er de allerede i gang med at kortlægge de forskellige sociale tilbud, der findes i deres område, og lave en database over dem. Det kan for eksempel være væresteder, hvor der er mulighed for fællesspisning, motion, kulturelle aktiviteter, naturprojekter eller anonym rådgivning. Nu søger de praktiserende læger penge til at ansætte en brobygger, der skal fungere som et bindeled mellem de praktiserende læger og de sociale tilbud – og måske hjælpe patienterne hen til et tilbud den første gang.

”Vi prøver at tilgodese de behov, som patienterne har for andre ting end nødvendigvis lægelig udredning og medicinsk behandling,” siger Berit Enggaard Kaae og tilføjer:

”Der findes helt enorme mængder af sociale tilbud derude, som vi ikke gør brug af. Så i øjeblikket prøver vi at samle guldet op fra gaden. Problemet er, at de praktiserende læger ikke kender de her tilbud. Måske bor man som praktiserende læge ikke i lokalområdet eller sidder mest i sin klinik. Vi er i hvert fald ikke skolet i at tænke på de sociale tilbud som en behandlingsmulighed.”

Inspiration fra England

Inspirationen til at arbejde med sociale henvisninger eller ’Social Prescribing’ kommer fra udlandet og især fra England, hvor man har arbejdet med det i nogle år. Her viste evalueringen af det første projekt, at ’Social Prescribing’ resulterede i en 14 procents reduktion i antallet af hospitalsindlæggelser, hvorimod den omkringliggende region oplevede en stigning på 29 procent i samme periode. De gode erfaringer har senere betydet, at det engelske sundhedsvæsen National Health Services har opskaleret idéen til nationalt niveau. Berit Enggaard Kaae har selv for nylig været på studietur til byen Frome i det sydlige England, som har været et foregangseksempel for ’Social Prescribing.’

”Det er generelt ikke nemt at måle på effekten af sociale henvisninger, for mange facetter spiller ind på, om man gennem sociale tilbud lykkes med at reducere på for eksempel hospitalsindlæggelser og medicinforbrug. Men vi kunne i hvert fald se, at det har en positiv effekt.”

 

Referencer

1. Reducing emergency hospital admissions: a population health complex intervention of an enhanced model of primary care and compassionate communities. British Journal of General Practice, 2018

2. Social prescribing, National Health Services, 2023

3. The Frome model of enhanced primary care, Shift, 2023