Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Forskning antyder: Leddegigt forbundet med fibromyalgi

Patienter med leddegigt, der har smerter trods fremragende kontrol med inflammation med immunoterapier, lider måske også af fibromyalgi eller andre problemer med centralnervesystemet.

Det antyder en ny undersøgelse fra University of Aberdeen, hvor forskere med MR-scanninger har undersøgt en hypotese om, at der i nogle tilfælde er overlap mellem leddegigt og fibromyalgi, som kan forklare hvorfor inflammationsdæmpende medicin ikke stopper smerter.

Variable grader af samtidig fibromyalgi kan forklare denne forskel. Fibromyalgi er karakteriseret af afvigende funktionelle hjerneforbindelser, især mellem det såkaldte default mode network (DMN) og insula.

Forskerne ville undersøge leddegigtpatienter, der levede mest op til American College of Rheumatology fibromyalgi-kriterier, for at demonstrere funktionelle forbindelsesmangler, der ligner dem ved fibromyalgi. American College of Rheumatology fibromyalgi-kriterier er en kontinuerlig måling af graden af ​​fibromyalgisymptomer og -tegn (forkortet FMness).

Leddegigtpatienter gennemgik derfor en 11-minutters MR-scanning af hjernens funktionelle forbindelser og en klinisk evaluering, som omfattede et mål for FMness.

I alt 54 leddegigtpatienter med en gennemsnitsalder på 54,9 år (75,9% kvinder) og en gennemsnitlig FMness score på 13,2 deltog.

Analyser viste en enkelt signifikant korrelation mellem DMN-forbindelser til venstre mid/posterior-insula og FMness (r = 0,58, FWE-korrigeret P = 0,001).

Det får forskerne til at konkludere, at leddegigtpatienter, der har forøgede niveauer af FMness, synes at dele neurobiologiske funktioner, der konsekvent observeres hos FM-patienter.

Undersøgelsen giver dermed neuroimaging bevis for, at leddegigt er en blandet smerte tilstand, hvor mange patientsymptomer er relateret til centralnervesystemet snarere end til klassiske inflammatoriske mekanismer.