Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Danmark i front med reumatologisk billeddiagnostik

Et systematisk og velfungerende samarbejde mellem reumatologisk og radiologisk forskning og klinisk praksis sikrer Danmark en plads i front, når det handler om reumatologisk billeddiagnostik.

Det kommer patienterne til gavn i form af tidlig diagnose og mere effektiv og målrettet behandling.

Fordelen ved at benytte moderne billeddiagnostiske metoder som ultralydsundersøgelse og MR-scanning fremfor røntgenundersøgelse er, at man meget tydeligt kan se det syge, betændte væv på billederne. Det giver reumatologerne muligheden for at diagnosticere tidligere i patientens forløb - og gør det desuden muligt at følge sygdommens udvikling tæt, således at patienten får den mest effektive behandling afhængig af, hvor i forløbet vedkommende befinder sig. Netop den disciplin er man i Danmark særligt god til, fortæller professor Mikkel Østergaard, fra COPECARE - Copenhagen Center for Arthritis Research:

”På grund af en stor billeddiagnostisk forskningsindsats inden for leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt i Danmark og et yderst velfungerende samarbejde mellem det reumatologiske forskningsmiljø og implementeringen af forskningen i klinisk praksis, så er vi i stand til at diagnosticere patienterne tidligere i deres forløb end i mange andre lande.”

Dertil kommer, at multicenter-samarbejdet fungerer godt i Danmark, tilføjer Mikkel Østergaard:

”Samarbejdet mellem de radiologiske og de reumatologiske afdelinger fungerer i Danmark særdeles godt - bedre end mange andre steder i verden, hvor det nogle steder endda er ikke-eksisterende. Det gode og solide samarbejde på tværs sikrer, at der ikke er langt fra diagnose til behandling.”

Danske patienter får en mere præcis behandling

For patienterne betyder det effektive samarbejde på tværs af forskning og praksis altså, at der kan stilles en diagnose tidligt i deres forløb, og at de dermed hurtigst muligt kommer i gang med behandlingen, understreger Mikkel Østergaard:

”MR-scanningsfund er den bedste markør til at forudsige sygdommens udvikling og også om eksempelvis den biologiske behandling kan aftrappes uden opblussen i sygdommen. For patienterne vil den tidlige diagnose helt konkret betyde færre smerter og bedre funktionsevne. De danske patienter modtager derfor i et internationalt perspektiv en tidligere og også en mere præcis behandling end mange andre steder i verden.”

Man vil dog i mindre grad ved hjælp af billeddiagnostik være i stand til at bestemme, hvilken type behandling, der vil være den mest effektive til den enkelte patient, understreger Mikkel Østergaard. Dog er billeddiagnostikken foran blodprøverne i den henseende.