Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Bimzelx ser samlet set ud til at have rigtig god effekt og en acceptabel bivirkningsprofil. Den mest udbredte bivirkning ser ud til at være svampeinfektioner, som ganske nemt vil kunne behandles uden at man behøver at stoppe behandlingen med bimezikumab,” siger Lars Iversen.

Bimzelx når fase III mål som behandling til psoriasisgigt

Bimzelx (bimekizumab) viser signifikant effekt hos patienter med psoriasis-gigt i fase III-studie. Professor i dermatologi (AUH), Lars Iversen, hilser den nye behandlingsmulighed velkommen og forventer snarlig godkendelse til brug i klinikken.

Patienter, som bliver behandlet med Bimzelx, opnår mindst 50 procents reduktion i både led- og hudmanifestationer sammenlignet med patienter, som modtog placebo. Det viser foreløbige resultater fra BE OPTIMAL-studiet, der dermed har nået sit primære endepunkt. Bimekizumab er et monoklonalt antistof, der hæmmer cytokinerne IL-17A og IL-17F, og resultatet er blevet målt allerede i uge 16 i behandlingsforløbet. Forskerne bag det randomiserede, og dobbelt-blindede multicenter-studie BE OPTIMAL undersøger effekten af og sikkerheden ved bimekizumab hos voksne med moderat til svær, aktiv proriasis-gigt, som ikke tidligere har været i biologisk behandling for deres sygdom. De foreløbige resultater fra studiets fase III opgjort ved 24. behandlingsuge er netop publiceret.

Forventet godkendelse

Ifølge Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital (AUH), så er der tale om et lægemiddel, som rammer IL-17-familien, men et andet sted og mere bredt end de eksisterende lægemidler, som findes på markedet i dag:

”Forventningen er bestemt, at Bimzelx snarligt bliver godkendt til behandlingen af patienter med psoriasis-gigt, og vi hilser den nye behandlingsmulighed velkommen, fordi det ser ud til, at der dermed bliver en ekstra behandlingsmulighed til rådighed. Stoffets overbevisende effekt bekræfter desuden vores forståelse af psoriasis’ patogenese, fordi vi ser så overbevisende resultater, når vi rammer ned i IL-17-familien.”

Studiet opfyldte ligeledes alle dets sekundære endepunkter i interim-analysen. Konkret viste Bimzelx signifikant forbedring i uge 16 i forhold til placebo, når man så på patienternes fysiske formåen, målt ved Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI); hud-clearance, målt ved mindst 90 procent forbedring af Psoriasis Area and Severity Index (PASI90); og fælles radiografisk progression målt ved van der Heijde modificerede Total Sharp Score (vdHmTSS).

Bimzelx sikkerhedsprofil var konsistent tilsvarende, hvad der er beskrevet i tidligere studier, og der er således ingen meldinger om alvorlige bivirkninger i BE OPTIMAL. Noget, som Lars Iversen også bekræfter:

”Bimzelx ser samlet set ud til at have rigtig god effekt og en acceptabel bivirkningsprofil. Den mest udbredte bivirkning ser ud til at være svampeinfektioner, som ganske nemt vil kunne behandles uden at man behøver at stoppe behandlingen med bimezikumab.”

852 patienter er indskrevet i BE OPTIMAL-studiet. De har alle været syge af psoriasis-gigt i minimum seks måneder forud for studiets opstart. Bimzelx er endnu ikke godkendt til behandling af psoriasis-gigt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter