Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Piktogrammer kan måske afhjælpe ulighed i behandling af hudsygdom

EADV: Når kommunikationen mellem hudlæge og patienter er udfordret af sprogbarrierer eller forskelle i kultur, alder og uddannelsesniveau, kan piktogrammer være et nyttigt redskab i de dermatologiske klinikker, antyder dansk studie. 

Når patienter ikke følger deres behandling, kan det skyldes, at de ikke har forstået den information, de har fået om, hvordan og hvorfor de skal passe behandlingen. Patientfoldere er et godt supplement for mange patienter, men for en del patienter, betyder manglende sprog- og læsefærdigheder, at de går glip af vigtig information. Problemet er en medvirkende årsag til ulighed i sundhed og de dermatologiske klinikker er også berørt, skriver forskere fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde, som har undersøgt om piktogrammer kunne være et nyttigt hjælpemiddel i kommunikationen.  

Ingen undersøgelser

Piktogrammer og billeder er en simpel og effektiv måde at formidle et budskab, og de bliver stadig mere udbredt i sundhedsvæsnet at bruge for at sikre, at alle patienter uanset sprog og baggrund forstår, hvad der bliver sagt, og for at finde ud af, om billederne også kan have en plads i dermatologien har ph.d.-studerende ved Sjællands Universitetshospital Farnam Barati Sedeh gennemgået litteraturen for evidens for den praktiske anvendelighed af piktogrammer både på det dermatologiske og andre medicinske områder. 

Han fandt ingen undersøgelser af emnet på det dermatologiske område, men på andre medicinske områder foreligger der enkelte undersøgelser, og de viser en positiv effekt af brugen af piktogrammer. Særligt når piktogrammer anvendes som supplement til mundtlige og skriftlige forklaringer ser man en betydelig positiv effekt, skriver han Farnam Barati Sedeh og hans kolleger i abstractet til deres studie, som netop er blevet præsenteret ved EADV Spring Symposium 2022.

“Udviklingsprocessen er dog vigtig for at sikre anvendeligheden af ​​ethvert piktogram. Og det er af stor betydning, at patienterne inddrages i design og validering af piktogrammerne,” skriver de og tilføjer, at test af gennemsigtighed og klarhed bør følge internationale anbefalinger.

Linket til abstractet har nr. 646, find det her:  EADV Symposium 2022 | Welcome to the EADV 2022 Spring Symposium

EADV