Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Apoteker bliver ny formand for Medicinrådets fagudvalg for atopisk eksem

Lars Nielsen

Tidligere apoteker Lars Nielsen er ny formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem.

Posten har været ledig i næsten et år, efter at dermatolog Gabrielle Randskov Vinding gik af i september sidste år. En tidligere indstillet kandidat blev afvist af Medicinrådet i februar, da rådet fandt vedkommende inhabil. Derefter ønskede rådet i stedet at få indstillet en kandidat, som ikke nødvendigvis var specialist inden for det snævre fagområde, og efter at have sagt ja til et forslag om, at en klinisk farmakolog kunne besidde formandsposten, bad Medicinrådet regionerne om indstillinger hertil.

Lars Nielsen har været leder af Region Hovedstadens Apotek fra 2007 til maj i år, hvor han lod sig pensionere fra jobbet. I perioden har han repræsenteret de danske sygehusapoteker i det hedengangne RADS, og siden 2017 været medlem af Medicinrådet. Han udtrådte af rådet i forbindelse med sin pensionering, men indgik samtidig en konsulentaftale med sekretariatet, hvorfor hans virke i Medicinrådet fortsatte. Og nu fortsætter det altså i rollen som fagudvalgsformand.

Fagudvalget for atopisk eksem er i øjeblikket igang med at behandle fire ansøgninger om lægemiddelgodkendelser. Det gælder Dupixent til behandling af prurigo nodularis; abrocitinib til behandling af voksne med moderat til svær atopisk eksem; upadacitinib, ligeledes til behandling af voksne med moderat til svær atopisk eksem, og tralokinumab til voksne med svær atopisk eksem.