Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Biomarkører i huden kan forudsige udvikling af eksem hos børn

EADV: Immunbiomarkører i spædbørns hud kan forudsige udviklingen og sværhedsgraden af atopisk eksem over de næste par år, viser ny, dansk forskning.

Resultaterne blev præsenteret onsdag på European Academy of Dermatology and Venereology's årskongres i Milano (abstract #2567).

"Så vidt vi ved, er dette det første studie, der viser, at ikke-invasivt indsamlede hudbiomarkører kan bruges til at forudsige den efterfølgende debut og sværhedsgraden af ​​pædiatrisk atopisk eksem,” sagde Anne-Sofie Halling, der er læge på Bispebjerg Hospitals afdeling for Dermatologi og Venerologi til præsentationen.

Hun og hendes kolleger fandt en sammenhæng mellem biomarkøren TARC (Thymus and Activation-regulated Chemokine) og en forhøjet risiko for at udvikle eksem i løbet af de første to leveår. I studiet havde to måneder gamle børn med forhøjede TARC-niveauer mere end dobbelt så stor risiko for at udvikle eksem (hazard ratio, 2.11; 95% CI: 1,36-3,26). 

Anne-Sofie Halling

Sammenhængen forblev signifikant efter justering for atopi og mutationer i filaggrin-genet hos forældrene, som begge er disponerende faktorer.

Studiet er baseret på den danske fødselskohorte BABY, der består af 300 børn født ved termin og 150 for tidligt fødte. Forskere anvendte tapestrips til at opsamle hudceller fra bagsiden af ​​spædbørns hænder kort tid efter fødslen (0-3 dage) og igen efter to måneder hos børn født til termin. For børn født for tidligt blev undersøgelsen foretaget i samme tidsintervaller men mellem skulderbladene. 

Stripsene blev analyseret for immunbiomarkører, og babyerne blev fulgt i de første to år af deres liv. Prævalensen af atopisk dermatitis var 34,6 procent blandt fuldbårne børn og 21,2 procent blandt præmature børn.

Giver flere muligheder

Det danske studie fandt også en sammenhæng mellem niveauet af TARC og udvikling af moderat til svær eksem (justeret hazard ratio, 4.65; 95% CI: 1,91-11,31).

Derudover fandt forskerne også to andre biomarkører – interleukin (IL)-8 og IL-18 – som også var forbundet med moderat til svær eksem i undersøgelsen. 

Fundene er positive, da de giver mulighed for at udvikle målrettede studier samt forudsige og potentielt forhindre tilfælde af eksem i at opstå, mener Anne-Sofie Halling.

"Studiet vil hjælpe os med at undersøge og skabe fremtidige forebyggende strategier for børn med forhøjede TARC-niveauer for at hjælpe med at stoppe udviklingen af ​​den almindelige og invaliderende sygdom, som er et spændende perspektiv," sagde hun til præsentationen.

Immunbiomarkørerne forhøjede dog først risikoen for atopisk dermatitis, efter børnene var fyldt to måneder og ikke initialt ved fødslen. Det kan der være flere årsager til, forklarede Anne-Sofie Halling, der pegede på, at nyfødte eksempelvis ikke er lige så udsatte.

Resultaterne er på linje med tidligere studier, som har påvist en sammenhæng mellem aktiv atopisk dermatitis og biomarkøren TARC hos voksne.