Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Skumformulering med Daxas virker effektivt mod skæleksem

EADV: Fosfodiesterase-4-hæmmeren Daxas (roflumilast), som ellers anvendes oralt mod KOL, viser gode resultater mod skæleksem i en ny topikal skumformulering.

Mere end 5 procent af befolkningen i alle aldre lider af skæleksem, der typisk behandles med topiske svampemidler eller lavpotente kortikosteroider. Disse midler forårsager imidlertid ofte bivirkninger ved lang tids brug og kan være svære at applicere på både behårede og ikke-behårede områder. Derfor er der behov for nye behandlingsformer, og i et nyt klinisk fase III forsøg har dermatologen Andrew Blauvelt fra Oregon Medical Research Center i USA afprøvet sådan en ny behandlingsform. Resultaterne af forsøget blev fremlagt fredag i et foredrag ved EADV 2022 (abstract #3531).

Det randomiserede, dobbeltblindede og bærestofkontrollerede forsøg omfattede 457 patienter, som var mindst 9 år og havde moderat eller værre skæleksem. Patienterne blev randomiseret 2:1 til 0,3 procent Daxas-skumformulering eller bærestof 1 gang dagligt i 8 uger. Det primære endemål var helt eller næsten helt ren hud defineret ved IGA (Investigator Global Assessment Scale) score på 0 eller 1 samt en forbedring på mindst 2 point på denne skala.

Ingen tegn på irritiation

Det primære endemål blev nået af signifikant flere patienter i Daxas-gruppen end i bærestofgruppen (80,1 procent vs. 59,2 procent; p < 0,0001), og det samme gjaldt andelen af patienter, som med et IGA score på 0 opnåede helt ren hud (50,7 procent vs. 28,2 procent; p < 0,0001). I begge patientgrupper forløb forbedringen progressivt fra uge 2 til uge 8, og på alle tidspunkter var resultatet signifikant (p < 0,001) bedre i roflumilastgruppen.

Den samme gunstige effekt af roflumilast tegnede sig for andelen af patienter, som opnåede en forbedring af Worst Itch Numeric Rating Scale (WI-NRS) score på mindst fire (63,6 procent vs. 42,3 procent; p = 0,0002), fravær af erythema multiforme (57,9 procent vs. 32,7 procent; p < 0,0001) samt fravær af skæl (58,2 procent vs. 37,5 procent; p = 0.0001) ved uge 8.

Daxas-skumformuleringen var veltolereret. Ved uge 4 og uge 8 havde mindst 98,9 procent af patienterne ingen tegn på lægebedømt irritation, og mindst 92,3 procent af patienterne rapporterede selv om ingen irritation eller blot en svag og ikke ubehagelige følelse. Øvrige bivirkninger var få og svage, og de optrådte ikke med væsentlig forskel mellem Daxas- og bærestofgruppen.