Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Ny JAK-hæmmer til HS har længerevarende effekt

En ny oral JAK-hæmmer kan være på trapperne til behandling af voksne med den kroniske og inflammatoriske hudlidelse hidradenitis suppurativa (HS). Det sker efter, at forlængelsesdata viser, at en daglig dosis af JAK-hæmmeren povorcitinib reducerer sygdomssymptomerne ved moderat til svær HS.

Det er tale om nye 52 ugers resultater fra et åbent forlængelses fase II-studie, der blev offentliggjort ved en oral præsentation på den Europæiske Hidradenitis Suppurativa Fonds (EHSF) kongres, der foregik i Italien (8.-10. februar). 

Personer behandlet med en daglig dosis af 75 mg povorcitinib havde et signifikant større fald i antallet af abscesser og inflammatoriske knuder sammenlignet med placebo (-2,5 ved placebo vs. -5,2 ved povorcitinib). 

Det er opmuntrende, da HS er en kronisk sygdom, der ikke findes nogen kur mod, lyder det fra Kurt Brown, der er Global Program Head og Associate Vice President i lægemiddelvirksomheden Incyte, der står bag lægemidlet. 

Varig effekt

"(...) Vi er opmuntrede af disse fase II-data og tror på, at de forstærke povorcitinibs potentiale til at være en sikker og effektiv behandling for HS, der er tolerabel med længerevarende administration, selv ved højere doser,” siger han i en pressemeddelelse

Den gennemsnitlige effekt af behandlingen blev opretholde for alle behandlingsgrupper og effekten var også varig ved uge 52, hvor 22-29 procent af patienterne opnåede HS Clinical Respons 100 (HiSCR100).

Den nye JAK-hæmmer blev generelt veltolereret i forsøget, og sikkerhedsprofilen var i overensstemmelse med tidligere rapporterede data. I alt oplevede seks patienter en alvorlig bivirkning, der førte til seponering.