Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Atopisk eksem er forbundet med øget risiko for venøs tromboemboli

Voksne med atopisk dermatitis har forhøjet risiko for at udvikle venøs tromboemboli (VTE) sammenlignet med voksne uden atopisk dermatitis.

Det viser et nationalt populationsbaseret kohortestudie fra Taiwan, der i alt inkluderede 284.858 deltagere med en ligelig fordeling mellem voksne med og uden atopisk dermatitis, heraf 142.429 i hver gruppe. Resultaterne er publiceret i Jama Dermatology.

Sammenhængen mellem atopisk dermatitis og kardiovaskulære komorbiditeter blev undersøgt på grund af dets patomekanismeme relateret til kronisk systemisk inflammation og potentielle vaskulære effekter. 

Under en opfølgning udviklede 1066 patienter i AD-kohorten sammenlignet med 826 i ikke-AD kohorten venøs tromboemboli med en rate på 1.05 og 0.82 pr. 1000 personår. Individuelle outcome analyser antydede, at atopisk dermatitis er associeret med en højere risiko for dyb venetrombose (hazard ratio 1.26) og lungeemboli (hazard ratio 1.30).