Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Olumiant viser vedvarende positiv effekt ved dosisændringer

Kontinuerlig behandling med JAK-hæmmeren Olumiant (baricitinib) viser fortsat vedvarende effekt hos patienter med moderat til svær atopisk eksem. Der ses også vedvarende positive effekter af behandling efter nedregulering af dosis.

Patienter i behandling med Olumiant (baricitinib) har efter 104 uger fortsat god effekt af behandlingen ifølge behandlere og patienter. Det viser resultatet i et substudie af BREEZE AD3. Studiet konkluderer samtidig, at dosisregime kan være fleksibel, i og med at effekten af behandlingen også fortsatte hos patienter, der trappede ned fra Olumiant 4 mg til 2 mg. 

Studiet er en forlængelse af de oprindelige undersøgelser BREEZE-AD1 (NCT03334396), BREEZE-AD2 (NCT03334422) og BREEZE-AD7(NCT03733301), hvor man har undersøgt effekten og sikkerheden omkring brugen af baricitinib til behandling af patienter med moderat til svær atopisk eksem. 

168 patienter, der gennemførte de oprindelige studier og hidtil var blevet behandlet med Olumiant 4 mg, blev i uge 52 randomiseret på ny og inddelt i to grupper. En gruppe, der fortsatte med behandling på 4 mg (N=84), og en gruppe, der nedtrappede dosis til 2 mg (N=84). Begge grupper oplevede forbedringer i forhold til inflammation, smerter, søvnproblemer og livskvalitet. 

Fra uge 52 til uge 104 vurderede lægerne patienternes vIGA-AD (0,1), EASI75 og den gennemsnitlige ændring i EASI fra baseline. Patienternes selvrapporterede data inkluderede DLQI, POEM total score og HADS. Fra baseline vurderede patienterne også betydningen for deres arbejdsliv (WPAI) og ændringer i kløe og søvntab (SCORAD). 

Den lægefaglige vurdering

Blandt patienter, der fortsatte på baricitinib 4 mg, var andelen, der opnåede eller opretholdt vIGA-AD (0,1), stabilt fra uge 52 til 104 (uge 52 [51,2 %], uge 68 [51,2 %], uge 104 [47,6 %]).

Patienterne opretholdt også stort set EASI-75 (uge 52 [82,1 %], uge 68 [79,8 %], uge 104 [73,8 %]) .

Reduktionen af sværhedsgrad baseret på EASI total score fra baseline blev opretholdt fra uge 52 til 104 (LSM uge 52, [-27.77], uge 68 [-26.97], uge 104 [-26.56]).

De fleste patienter, som nedjusterede dosis til 2 mg, vedligeholdt forbedringerne i huden frem til uge 104. Respons målt ud fra vIGA-AD (0,1) var i uge 52 [51.2%], uge 68 [45.2%] og i uge 104 [35.7%].  

Fra uge 56 blev responsen oprethold målt ud fra EASI75 (uge 52 [84,5%], 68 [58,3%], 104 [58,3%]) og for Easi Total Score i uge 56 (LSM, uge 52 [ -27,21], uge 68 [-23,21], uge 76 [-22,81], uge 104 [-22,97]).

Patientrapporterede forbedringer

Effekten af behandling med baricitinib baseret på patienternes egne vurderinger forblev forholdsvis stabil gennem hele BREEZE-AD3. 

Patienternes livskvalitet målt ud fra DLQI (0/1) var stort set uændret fra uge 52 frem til 104. Ligeledes var forbedringer målt i POEM ≥4 point også stabilt (uge 52 [83.3%], uge 68 [76.2%], uge 104 [77.4%]).  

Sammenholdt med kohorten, som nedjusterede dosis til 2 mg, var responsen også stabil målt i DLQI (0/1) (uge 52 [32.1%], uge 68 [33.3%], uge 104 [31.0%]) og forbedringer ud fra POEM ≥4 point (uge 52 [83.3%], uge 68 [69.0%], uge 104 [70.2%]).