Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Sikkert og effektivt for yngre med atopisk eksem at bruge Adtralza

Behandling med Adtralza (tralokinumab) hos yngre patienter viser god effekt af behandlingen og har samme sikkerhedsprofil som hos voksne.

Der er ingen ændringer i sikkerhedsprofilen ved langvarigt brug af Adtralza blandt yngre patienter med moderat til svær atopisk dermatitis sammenlignet med voksne patienter. 

Det viser en midlertidig analyse i fase-III forsøget ECZTEND, der er et fem-årigt, open-label, single-arm extension forsøg i forlængelse af fase-III studiet ECZTRA 6. Her har man undersøgt yngre patienters effekt og sikkerhed ved brugen af adtralza. De seneste resultater af ECZTEND og ECZTRA 6 blev præsenteret ved AAD 2023 i marts - The American Academy of Dermatology Annual Meeting 2023.

Resultaterne af ECZTEND viser ikke nye udfordringer i forhold til sikkerheden, når man sammenligner behandling af patienter mellem 12-17 år med voksne patienter. Sikkerhedsprofilen for Adtralza i op til tre år var konsistent mellem de to grupper. 

Ligeledes havde otte ud af ti patienter mindst en 75 procents forbedring af sværhedsgraden efter to års brug af Adtralza (EASI-75). 

Rapporterede bivirkninger
Mønsteret af hyppigt rapporterede bivirkninger (AE'er) i ECZTEND svarede til det, der blev observeret med Adtralza i det oprindelige forsøg, dog i lavere frekvenser. De hyppigst rapporterede bivirkninger i den unge ECZTEND-population var viral øvre luftvejsinfektion, atopisk dermatitis og øvre luftvejsinfektioner.

En laverefrekvens af konjunktivitis blev observeret hos patienter i behandling med Adtralza og ikke i placebogruppen. Der blev ikke rapporteret hændelser af keratitis, keratoconjunctivitis eller eczema herpeticum, der kræver systemisk behandling. Ej heller maligniteter.

Adtralza er allerede godkendt til behandling af moderat til svær atopisk eksem blandt både voksne og unge mellem 12-17 år I Europa, Canada og Storbritannien og indtil videre kun til voksne patienter i USA. Det amerikanske fødevare- og lægemiddelagentur FDA har endnu ikke evalueret på sikkerheden og effekten til brug af patienter mellem 12-17 år.