Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Region overvejer at stoppe aftale om bestemt fotoservice til patienterne

I Syddanmark er læger og regionen uenige om finansieringen af en fotoordning, hvor patienter eksempelvis kan fremsende billeder af hududslæt frem for at møde op til en fysisk konsultation hos egen læge.

De senere år har patienter i Region Syddanmark haft mulighed for at tage et billede med telefonen af eksempelvis hududslæt eller mistænkelige modermærker og sende det til vurdering hos egen læge. Ligeledes har fotoservicen gjort det muligt at samarbejde med eksempelvis hjemmesygeplejen eller hospitaler, da man via programmet pleje.net kan tilgå billederne.

Men på et dialogmøde har regionen drøftet, om man skal opsige den aftale, der sikrer, at lægerne honoreres for ydelsen. Det skriver JydskeVestkysten. 

Peter Barkholt er praktiserende læge og tidligere regional formand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Syddanmark. Det ærgrer ham, at regionen overvejer at sætte en stopper for den økonomiske aftale.

Hurtigere end fysisk konsultation

Peter Barkholt

“Patienterne har lettere adgang til kvalificeret lægehjælp. For ældre og svage kræver det mange ressourcer at komme til egen læge, og for lægerne er det en tidsoptimerende måde at arbejde på, fordi det er hurtigere at gennemføre end en fysisk konsultation. Det er en billigere måde for samfundet at gøre det på den her måde,” siger Peter Barkholt.

Han er bekymret for, at konsekvensen ved et eventuelt ophør af aftalen vil være, at de praktiserende læger stopper med at tilbyde ydelsen eller benytte sig mere af fysiske konsultationer eller videokonsultationer, hvor billedkvaliteten ikke er nær så god. 

“Der skal være et honorar, der dækker for henvendelsen, ligesom der er for alle andre henvendelser. Videokonsultation dækker som en fysisk konsultation, og hvis der kommer noget ekstra oveni, som for eksempel et billede lægen skal tage stilling til, så er det naturligt, at det også bliver honoreret,” siger Peter Barkholt og tilføjer, at et stop af aftalen risikerer at bremse en vigtig telemedicinsk udvikling. 

“Vi er langt fremme på det her punkt, og vi er i fuld gang med udviklingen. Det vil være tåbeligt at rulle ydelsen tilbage, når det nu er rullet ud. Det er stik imod den udvikling, der har fundet sted,“ siger Peter Barkholt.

Genforhandling af aftalen

Det giver derfor ikke mening at nedlægge aftalen helt, men der kan være et lille men, der gør, at det ifølge Peter Barkholt vil give mening at genforhandle aftalen og måske justere honoraret. 

“Aftalen er en lokalaftale, der sikrer, at lægen får betaling for både fotohåndteringen og dertil for elektronisk eller telefonisk kontakt til patienten, som tilsammen er et lidt højere honorar end en fysisk konsultation. Det kan virke unfair, at man får mere for en fotoservice frem for en fysisk konsultation. I begyndelsen skulle der være en gulerod for at køre ydelsen på skinner. I dag kan det give mening at kigge på, om honoraret måske skal reduceres, men fjerner man honoraret helt, vil vi opfatte det som et tilbud til patienterne, der ikke længere er der, fordi regionen ikke ønsker at købe det.”

Hvorvidt der bliver sat en stopper for ydelsens økonomiske aftale er dog fortsat usikkert, da der ifølge JydskeVestkysten endnu ikke er lagt op til en politisk beslutning om sagen.