Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Medicinrådet anbefaler Dupixent til små børn med atopisk eksem

Dupixent (dupilumab) bliver nu blåstemplet af Medicinrådet som behandling af svær atopisk eksem blandt de helt små børn.

Medicinrådet har tidligere anbefalet Dupixent til behandling af børn i alderen seks til 11 år med svær atopisk eksem. Nu er turen kommet til behandling af de helt små børn. Medicinrådet har nemlig udvidet anbefalingen til også at omfatte børn fra seks måneder til fem år, der ikke har opnået tilstrækkelig effekt af lokalbehandling. Det fremgår af Medicinrådets hjemmeside

Bivirkningerne ved Dupixent er milde, og i kombination med lokalbehandling har Dupixent en væsentlig bedre effekt på kløe samt udbredelses- og sværhedsgrad af eksemen end lokalbehandling alene. Der kan også være en bedre effekt på livskvalitet, men det kan være svært at vurdere hos små børn. Ligeledes er der endnu begrænset dokumentation for effekt og bivirkninger hos børn under to år. 

Omkostningerne til dupilumab er på niveau med omkostningerne til behandlingen til aldersgruppen seks til 11 år.