Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Deucravacitinib fortsat effektfuld og sikker efter to års behandling

TYK-2 hæmmeren Sotyktu (deucravacitinib) viser fortsat gode og sikre resultater i behandlingen af plaque psoriasis i forlængelsesstudie.

Kliniske fase III-forsøg har indtil videre vist gode resultater med behandling af den orale, selektive TYK-2 hæmmer deucravacitinib i op til ét år blandt voksne med moderat til svær plaque psoriasis. De resultater gør sig fortsat gældende efter to år. Det bekræfter en forlængelse af de randomiserede og dobbeltblindede fase III-studier POETYK PSO-1 og POETYK PSO-2, hvor patienterne behandles med deucravacitinib 6 mg dagligt som tabletbehandling - det såkaldte POETYK long-term extension (LTE).

Over to år blev der ikke observeret betydelige forandringer eller tendenser fra baseline i hæmatologiske, kemiske eller lipid parametre. Den kliniske respons varede ved efter kontinuerlig behandling med deucravacitinib fra baseline med resultaterne PASI 75 i uge 52 for 72,4 procent, uge 112 for 79,7 procent og sPGA 0/1 i uge 52 for 57,9 procent og 61,1 procent for uge 112. Responsen blev også fastholdt blandt placebo crossovers i uge 52 og i uge 24 blandt PASI 75-respondenter.

EMA-godkendt i 2023

Deucravacitinib er blandt de fem lægemidler til behandling af dermatologiske sygdomme, som EMA har godkendt i 2023. I slutningen af august samme år indplacerede Medicinrådet deucravacitinib direkte i behandlingsvejledningen af moderat til svær psoriasis plaque. 

Deucravacitinib er indplaceret i kategorien ”overvej”. Medicinrådets begrundelse er, at lægemidlet er forbundet med relativt få bivirkninger og har effekt til patienter med psoriasis baseret på PASI90, men ikke med så overbevisende effekt, som lægemidlerne angivet i kategorien ”anvend”.