Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserIBD-patienter har øget risiko for influenza og indlæggelse

Patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) har både en højere risiko for influenza og en højere risiko for at blive indlagt på grund af den smitsomme sygdom.

Det viser en ny undersøgelse fra Pennsylvania State University, hvor forskere har sammenlignet risikoen for influenza hos 140.480 personer med og uden IBD.

Forskerne analyserede data fra MarketScan-databasen med 140.480 patienter med og uden IBD fra 2008 til 2011. De sammenlignede incidensraten for indfluenza mellem begge grupper og gennemførte en indlejret case-control-undersøgelse for at vurdere eventuelle potentielle uafhængige virkninger af IBD-medicin på influenzarisikoen. Forskerne bemærkede i deres artikel i tidsskriftet Inflammatory Bowel Disease, at pålidelige oplysninger om vaccinationsstatus ikke var medtaget i disse data.

Hos IBD-patienterne identificerede forskerne 2.963 patienter med influenza og fastslog en årlig incidensrate på 709,5 pr. 100.000 pr. år. Hos kontrolgruppen uden IBD havde 1.941 patienter influenza svarende til en årlig incidensrate på 459,7 pr. 100.000 personår. Patienter med Crohns havde en højere årlig incidensrate end patienter med colitis (766,2 mod 650,2 pr. 100.000 personår).

Forskerne fastslog desuden, at patienter med IBD havde en øget influenzarisiko sammenlignet med patienter uden IBD (incidensrate ratio = 1,54, 95 procent CI, 1,46-1,63) samt en højere indlæggelsesrate (5,4 procent vs. 1,85 procent; P < .001).

I den indlejrede case-control undersøgelse fandt forskerne, at systemiske kortikosteroider var uafhængigt forbundet med influenza (OR = 1,22; 95 procent, 1,08-1,38). De fandt ikke en lignende sammenhæng for andre IBD-behandlinger som biologiske midler og immunmodulatorer, hvilket de skriver er "overraskende".

Chefforsker dr. Andrew Tinsley fra afdelingen fra ​​gastroenterologi og hepatologi ved Pennsylvania State University Hershey Medical Center skriver sammen med sine kolleger, at deres resultater fremhæver vigtigheden af ​​at vaccinere patienter med IBD, især fordi immuniseringsraten generelt er lav hos disse patienter.

"Misforståelse om hensigtsmæssighed og timing af forskellige vaccinationer, især for patienter, der får immunosuppressive midler, synes at være høj," siger de.

"Vores nye fund med hensyn til influenzarisikoen hos IBD-patienter vil forhåbentlig føre til yderligere forskning af dette vigtige emne," skriver forskerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter