Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IBD-patienter har øget risiko for graviditetsproblemer

Graviditetskomplikationer som kejsersnit, svangerskabsdiabetes og PPROM (præterm primær vandafgang) er mere almindeligt blandt kvinder, der er diagnosticeret med IBD.

Det viser en stor systematisk gennemgang baseret på tidligere offentliggjorte data, som canadiske forskere har analyseret for at afklare om kvinder med IBD har en forhøjet risiko for graviditetskomplikationer.

I alt valgte de 53 undersøgelser, der inkluderede 7.917 graviditeter fra kvinder med IBD og 3.253 raske gravide.

Tidligere studier har rapporteret højere hyppighed af kejsersnit (C-sektion), svangerskabsdiabetes og placenta-relaterede lidelser hos kvinder, der er diagnosticeret med IBD. Disse resultater er dog fra studier med et relativt lille antal patienter.

Resultaterne af forskernes store gennemgang af de tidligere undersøgelser viste, at der var en højere hyppighed af kejsersnit og svangerskabsdiabetes, men ikke en højere forekomst af placenta-relaterede lidelser, inklusive præeklampsi, moderkageløsning og placenta previa.

Kejsersnit var mere almindelig hos patienter med IBD sammenlignet med raske kontroller (OR 1,79, 95% CI, 1,16-2,77). Det var signifikant for patienter med colitis (OR 1,80, 95% Cl, 1,21-2,90), men ikke hos patienter med Crohns (OR 1,48, 95% Cl, 0,94-2,34).

Tilsvarende var svangerskabsdiabetes mere almindeligt hos IBD-patienter (OR 2,96, 95% Cl, 1,47‐5,98).

Forekomsten af ​​placentasygdomme var 2,0 procent for præeklampsi, 3,3 procent for moderkageløsning, 0,5 procent for placenta previa og 0,3 procent for chorioamnionitis.

Patienter med IBD var mere tilbøjelige til at opleve for tidlig PPROM (OR 12,10, 95% Cl, 2,15-67,98), men ikke tidligt graviditetstab (OR 1,63, 95% Cl 0,49‐5,43).

Anti-tumor nekrosefaktorbehandling var ikke forbundet med chorioamnionitis (OR 1,12, 95% Cl, 0,16-7,67), tidlig abort (OR 1,49, 95% CI, 0,83‐2,64) eller placenta previa (OR 1,58, 95% CI, 0,30-8,47).

"Her demonstrerer vi, at patienter med IBD kan være mere tilbøjelige til kejsersnit. Specifikt blev en tredjedel af alle graviditeter gennemført med kejsersnit, hvilket svarer til en næsten dobbelt så høj risiko sammenlignet med kvinder uden sygdom," konkluderer forskerne, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Alimental Pharmacology & Therapeutics.

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter