Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IBD-patienter har øget risiko for graviditetsproblemer

Graviditetskomplikationer som kejsersnit, svangerskabsdiabetes og PPROM (præterm primær vandafgang) er mere almindeligt blandt kvinder, der er diagnosticeret med IBD.

Det viser en stor systematisk gennemgang baseret på tidligere offentliggjorte data, som canadiske forskere har analyseret for at afklare om kvinder med IBD har en forhøjet risiko for graviditetskomplikationer.

I alt valgte de 53 undersøgelser, der inkluderede 7.917 graviditeter fra kvinder med IBD og 3.253 raske gravide.

Tidligere studier har rapporteret højere hyppighed af kejsersnit (C-sektion), svangerskabsdiabetes og placenta-relaterede lidelser hos kvinder, der er diagnosticeret med IBD. Disse resultater er dog fra studier med et relativt lille antal patienter.

Resultaterne af forskernes store gennemgang af de tidligere undersøgelser viste, at der var en højere hyppighed af kejsersnit og svangerskabsdiabetes, men ikke en højere forekomst af placenta-relaterede lidelser, inklusive præeklampsi, moderkageløsning og placenta previa.

Kejsersnit var mere almindelig hos patienter med IBD sammenlignet med raske kontroller (OR 1,79, 95% CI, 1,16-2,77). Det var signifikant for patienter med colitis (OR 1,80, 95% Cl, 1,21-2,90), men ikke hos patienter med Crohns (OR 1,48, 95% Cl, 0,94-2,34).

Tilsvarende var svangerskabsdiabetes mere almindeligt hos IBD-patienter (OR 2,96, 95% Cl, 1,47‐5,98).

Forekomsten af ​​placentasygdomme var 2,0 procent for præeklampsi, 3,3 procent for moderkageløsning, 0,5 procent for placenta previa og 0,3 procent for chorioamnionitis.

Patienter med IBD var mere tilbøjelige til at opleve for tidlig PPROM (OR 12,10, 95% Cl, 2,15-67,98), men ikke tidligt graviditetstab (OR 1,63, 95% Cl 0,49‐5,43).

Anti-tumor nekrosefaktorbehandling var ikke forbundet med chorioamnionitis (OR 1,12, 95% Cl, 0,16-7,67), tidlig abort (OR 1,49, 95% CI, 0,83‐2,64) eller placenta previa (OR 1,58, 95% CI, 0,30-8,47).

"Her demonstrerer vi, at patienter med IBD kan være mere tilbøjelige til kejsersnit. Specifikt blev en tredjedel af alle graviditeter gennemført med kejsersnit, hvilket svarer til en næsten dobbelt så høj risiko sammenlignet med kvinder uden sygdom," konkluderer forskerne, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Alimental Pharmacology & Therapeutics.

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter