Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stærk forbindelse mellem cøliaki og IBD

Patienter, der har været diagnostiseret med cøliaki, har en ni gange højere risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Det viser en systematisk gennemgang og metaanalyse fra McMaster University i Canada, der i samarbejde med Society for the Study of Celiac Disease har opdaget, at risikoen for cøliaki også øges hos IBD-patienter, dog i mindre grad.

det viser resultater i tidsskriftet Gastroenterology, hvor de canadiske forskere konstaterer at:

  • Forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) er markant højere blandt patienter med cøliaki sammenlignet med kontroller (relativ risiko 9,88; 95% CI 4,03 – 24,21).
  • Der på tilsvarende vis er en øget forekomst af cøliaki blandt IBD-patienter, om end den er mindre udtalt (relativ risiko 3,96; 95% CI 2,23 – 7,02).

”Der har altid være en mistanke om, at IBD og cøliaki er forbundet, men man har aldrig etableret en klar sammenhæng," udtaler studiets førsteforfatter Maria Ines Pinto-Sanchez, der er lektor i medicin på Farncombe Family Digestive Health Research Institute ved McMaster University i Canada.

"Det er et vigtigt fund, da manglende diagnosticering af den ene eller anden sygdom kan forhindre den rette behandling. Samtidig bør man overveje, om der skal screenes for den anden sygdom hos patienter, som allerede er diagnosticeret med enten IBD eller cøliaki."

Forskerne identificerede 9.800 studier og inkluderede 65 af disse i analysen. 30 af studierne inkluderede kontrolgrupper og i alt 13,6 millioner deltagere: 43.000 cøliaki-patienter, 166.000 IBD-patienter og 13,4 millioner kontroller.

Studierne blev udgivet mellem 1978 og 2019. 42 af disse inkluderede kun voksne, 12 inkluderede kun børn, og 9 studier inkluderede personer i alle aldre. De fleste studier var fra Europa.

Ifølge forskerne er det næste skridt at afgøre, om det kan betale sig at screene for sygdommene.

"Vores gennemgang har bekræftet, at der er en stærk sammenhæng mellem cøliaki og IBD, men på nuværende tidspunkt er det uklart, om det er en god idé med screening for IBD ved cøliaki og omvendt," siger Elena Verdu, medforfatter til studiet, professor i medicin og forsker på Farncombe Family Digestive Health Research Institute ved McMaster Universitiy.

"Der er brug for flere undersøgelser af sammenhængen mellem IBD og cøliaki, da det vil kunne føre til bedre opsporing og behandling.”

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter