Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stigning i registrerede klamydiatilfælde

I 2014 blev der samlet set fundet 30.881 tilfælde af klamydia. Det er det højeste antal, der hidtil er registreret. Antallet af fundne klamydiatilfælde er dermed steget med 12 procent fra 2013 til 2014.

Klamydia er fortsat en sygdom, der primært optræder blandt unge i alderen 15–29 år, hvor 84 procent af alle registrerede klamydiatilfælde er fundet, skriver Sundhedsstyrelsen.

Stigningen i registrerede klamydiatilfælde ses i stort set alle aldersgrupper og blandt både mænd og kvinder. Stigningen skal dog ifølge Sundhedsstyrelsen ses i relation til, at der fra 2013 til 2014 er sket i stor stigning i testaktiviteten på næsten 13 procent, så der i 2014 blev testet 351.507 personer. En del af forklaringen på, at der er sket en stigning i antal smittede, kan derfor være, at der er testet flere for klamydia, og derfor er der også fundet flere tilfælde.

Overordnet ses der fortsat en positiv udvikling blandt de unge i alderen 15–19 år. Her har der siden 2008/2009 været et markant fald i antallet af fundne klamydia-tilfælde – selvom der i 2013 og 2014 ses en mindre stigning. Testaktiviteten har i samme periode været nogenlunde stabil.

Tallene viser dog tydeligt, at klamydia fortsat er en meget udbredt sygdom.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen

 

Tags: klamydia

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter