Færre handler med lægepraksis: Jeg forstår godt, hvis nogen bliver skræmt

Camilla Berthelsen forstår godt hvis mange læger bliver skræmt fra at købe en praksis.

Antallet af handler med lægepraksis er faldet i 2021, hvor der i alt blev foretaget 228 handler, viser en ny opgørelse fra PLO. Det er det laveste antal handler siden 2014.

"Der er en stor pensionspukkel blandt praktiserende læger," siger PLO's formand Jørgen Skadborg i forlængelse af offentliggørelsen af den nye PLO-analyse om Goodwill i almen praksis. Han tilføjer, at det lige nu er købers marked.

Et af de centrale begreber i handeler med lægepraksis er den såkaldte goodwillprocent.

Goodwill bliver betalt, når praksislæger overtager et ydernummer med et allerede etableret patientgrundlag. Goodwillprocent kan derfor betragtes som den procentuelle merværdi, en etableret praksis har i forhold til en nystartet praksis uden patienter i form af forventet indtjening. Den gennemsnitlige goodwillprocent har været faldende fra 2012 og frem til 2019, hvorefter den har stabiliseret sig omkring 50 procent.

Markedet er stillestående, men Medicinsk Tidsskrift har talt med to af de 228 læger, der faktisk har købt praksis i 2021. Praksislæge Camilla Berthelsen flyttede ind på det tidligere Marselisborg Hospital 1. juli 2021. Hun overtog et ydernummer fra en anden praksis i Aarhus midtby og fortsatte med et højt patientgrundlag i nye rammer.

Camilla Berthelsen er ikke sikker på, at hun er enig med Jørgen Skadborg i, at det er købers marked.

"Når man ser på tallene, kan man se, at der er forskel. Uden for de store byer skal det nok passe. Men i de store byer som Aarhus er det ret nemt at sælge et ydernummer," siger praksislægen.

Den gennemsnitlige goodwillprocent har siden 2019 ligget stabilt omkring de 50 procent., efter den ellers har været faldende fra 2012 og frem til 2019. Region Midtjylland har højeste gennemsnitlige goodwillprocent, nemlig 68,4 procent, mens goodwill-procenten er lavest i Region Sjælland, 42,5 procent.

Camila Berthelsen har købt til en høj goodwillprocent og har altså haft et højt patientgrundlag fra første dag, hun åbnede sin egen klinik. Hun er klar over, at Region Midtjylland er den region, hvor praksis sælges med højest goodwill; højdespringeren i 2021 var en klinik i regionen, der blev solgt med en goodwillprocent på 135. Hun ønsker ikke at fortælle det konkrete beløb, hun har købt sit ydernummer til.

"Jeg havde en ide om, hvad jeg maksimalt ville give for den samlede praksis, og det blev ikke overskredet", fortæller hun blot.

Goodwillprocenten lægger et loft for, hvad man må betale for at overtage et patientgrundlag. Loftet hedder 136 procent, baseret på et gennemsnit lavet over tre år.

"Det er en måde at beskytte kommende nye læger. At beskytte dem mod at sætte sig for dyrt," som PLO-formand Jørgen Skadborg formulerer det. Han håber, at der kan blive lidt i pensionsopsparingen til de læger, der trækker sig tilbage.

"I PLO er vi dog særligt opmærksomme på de unge lægers vilkår," tilføjer han.

Camilla Berthelsen er taknemmelig for loftet og opfordrer til at bruge netværk og PLO-kurser, hvis man som færdiguddannet inden for almen medicin pønser på at købe sin egen praksis.

"Jeg kan godt forstå, hvis mange bliver skræmt. Der sker en opgaveforskubning mellem sygehus og praktiserende læger lige nu, og der er mange fortællinger om udbrændthed," oplever hun.

150 kilometer sydpå, i Aabenraa, sidder Sønderjyllands yngste praksislæge, Kim Brogaard på 35 år. Han var også skræmt til at begynde med, men det gik hurtigt over. Og det var ikke kun spørgsmål om stress og fatigue, der stod øverst hos sønderjyden.

"Det føltes som en beslutning for livet til at begynde med," siger Kim Brogaard om praksisovertagelsen.

“Man går fra at være uddannelseslæge til at være selvstændig erhvervsdrivende. Jeg frygtede det ansvar, der følger med, herunder at skulle vide alt om revision, regnskabsføring og juridiske forhold.”

Bekymringerne viste sig heldigvis at være uden grund, og købsprocessen tog kun en dag.

“Vi er som praktiserende læger specialister i at behandle vores patienter. Regnskaber og den slags har vi revisorer, der er specialister i,” fortæller Kim Brogaard, der overtog sin praksis 1. marts, 2021.

1800 praksislæger mangler

Kim Brogaard har ikke ladet det økonomiske spille førsteviolin i sit valg af praksis.

"Man skal finde det sted, hvor man fungerer. Hvis den praksis skulle være en halv million dyrere, så skal det stadig være den, man vælger."

Hans vurdering er, at en dansk almen praksis i dag kan koste alt fra et symbolsk beløb til flere millioner. I Region Syddanmark er den gennemsnitlige goodwillprocent 48.5 og dermed tæt på landsgennemsnittet.

Det er dog ikke goodwillprocenten eller patientgrundlaget i en ny praksis, der spiller nogen særlig stor rolle for Kim Brogaard.

"Vi går ind i en fremtid, hvor vi skal være 5.000 praktiserende læger, og vi er kun 3.200. Der er altid for meget at lave, aldrig for lidt," siger den unge læge, der typisk ser 30-40 patienter dagligt om alt fra vugge til grav. Hans praksis er vokset fra at have 1.100 til 1.700 patienter i de første måneder af det år, han har drevet sin klinik.

"Patienterne i Sønderjylland kender praksislægerne, så når der er åbent for tilgang, kommer patienterne. Og som patient ved du, at du får et andet tilbud fra en praksislæge end fra en udbudsklinik," tilføjer Kim Brogaard. Han henviser til især arbejdet med kronikere og psykiatriske patienter, hvor den faste kontakt til den samme læge virkelig kommer til sin ret.

90 kilometer nordpå fra Kim Brogaard sidder PLO -formand Jørgen Skadborg og passer sin praksis. Sideløbende prøver han ihærdigt fra sin platform som talsmand at få politikerne i tale, også i forbindelse med den nylige sundhedsreform.

Han har erkendt, at han ikke skal have noget for sin praksis. "Hvis jeg alligevel får noget, er jeg glad, men det er ikke noget, jeg går ud fra. Jeg er først og fremmest glad, hvis en ung læge på det tidspunkt vil overtage min praksis. Det er om 15 år. Men hvis man ikke begynder at uddanne flere læger med det samme, får vi et problem, så der skal virkelig ske noget."

"Man skal uddanne mange flere læger, faktisk skal man uddanne 20 procent for mange," fortsætter Jørgen Skadborg.

"Sundhedsvæsenet er blevet så subspecialiseret. Og derfor bliver nogle af de unge læger i hoveduddannelse i almen medicin eftertragtede i andre sundhedstilbud, hvor der er brug for den almene kompetence. Det kan være i akutmodtagelser, i psykiatrien eller med vagtarbejde eller konsulentfunktioner. 2018-overenskomsten udgør et positivt vendepunkt, hvad økonomiudviklingen inden for faget angår, men der skal en endnu bedre overenskomst til, hvis vi skal holde på alle praksislægerne," siger Jørgen Skadborg.

Andelen af praksishandler uden goodwill, såkaldte nul-handler, er steget fra at udgøre 14 procent i 2012 til 21 procent i 2021. Men der er også mere løfterige toner i PLO’s analyse: Andelen af praksis, der lukker uden en handel, ligger på det laveste leje i 10 år. PLO’s bestyrelse har tidligere besluttet, at der én gang om året offentliggøres tal for goodwill på lands- og regionsniveau.

 

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)