Fremtrædende medlem i nyt honorarstruktur-råd: Det hele skal gentænkes

Honorarstrukturen i almen praksis skal gentænkes omfattende. Men man kan ikke ændre på den uden at kigge på den øvrige organisering.

Sådan lyder det fra professor Mickael Bech, forsknings- og analysechef hos VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd), der er med i spidsen af rådet for ny honorarstruktur i almen praksis sammen med formand Leif Vestergaard (formand for Etisk Råd og medlem af Medicinrådet, tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse).

”Der ligger en vigtig markering i, at man har medtaget forskere som mig og professor Jens Søndergaard (fra Forskningsenheden i Almen Praksis i Odense, red.),” siger professoren over telefonen.

”Det er der en god signalværdi i. Man tager diskussionen ud af forhandlingsrummet og gentænker honorarstrukturen uden bindinger til overenskomstsystemet,” siger Mickael Bech, der i sit arbejde med det nye råd også vil søge inspiration i udlandet og i forskningslitteraturen.

For VIVE-chefen kan honorarerne altså ikke endevendes, uden man også kigger den øvrige struktur og organisering i almen praksis efter i sømmene. Han nævner også det øvrige personale som et element, som det nye råd må tage højde for.

”Honorarstrukturen er et virkemiddel sammen med andre. Derfor er vi nødt til at drøfte forudsætningerne for en ny struktur også.”

Hos PLO ønsker man sig forenkling: ”Min ambition er, at PLO’s medlemmer får en mere ubureaukratisk hverdag med en mindre kompliceret honorarstruktur, og dermed også et bedre arbejdsmiljø i klinikkerne,” har formand Jørgen Skadborg udtalt.

Til dette svarer Mickael Bech:

”Simplificering er ét hensyn af mange. Men det er også kun et. Og man kan sige, at et mere differentieret system kommer grundet flere forskellige hensyn. Måske skal alle hensyn ikke indlejres i honoraret. Så må kvalitetssikringssystemer komme til hjælp i stedet.”

Det er da også professorens vurdering, at praktiserende lægers administrative byrde er mindre end på hospitalerne.

”Det er ikke for at forklejne den byrde, de de har, men den har også med organisering af gøre” tilføjer han.

”Vi skal ikke lade os begrænse”

Det nuværende honorarsystem er allerede blevet skruet og drejet på i en grad, så det er blevet komplekst i sin stræben efter at honorere en lang række hensyn. Allerede i 2018 blev det eksempelvis aftalt at indføre differentieret tillæg til basishonoraret.

”Der er lige nu for mange hensyn indlejret i honorarsystemet,” mener Mickael Bech. ”Så måske skal noget af det pilles ud. Men det samlede system skal sikre ansvarliggørelse. Hvis vi tager nogle elementer ud af honorarsystemet, skal vi i stedet kunne følge følge op og monitorere. Så vi kan ikke betragte det isoleret.”

Han fortsætter:

”Vi skal afveje i rådet, hvad vi tror vil være gode løsninger. Vi skal uafhængigt af, hvad der er realistisk, kigge på hvad der er bedst, så vi kommer til at foreslå noget, der kan føre til betydelige ændringer. Det skal ikke være småjusteringer, som lægerne selv kan klare i en overenskomstforhandling. Vi skal ikke lade os begrænse.”

Medicinsk Tidsskrift: Skal jeres indstilling gøre praktiserende læger bedre betalt, end de er i dag?

”Det har jeg faktisk ikke tænkt over,” svarer Mickael Bech og griner. ”Jeg vil ikke forholde mig til det på den måde. Men det skal fortsat være attraktivt at være i almen praksis. Det er lidt et politikersvar, ved jeg godt. Men jeg tror faktisk ikke, det et lønnen, der er den væsentligste faktor her. Selv et par ekstra hundrede tusinde årligt vil ikke flytte noget væsentligt efter min mening,” siger forskningschefen.

Priksislæger: Honorarer skal tage højde for komplekse patienter

Tre praktiserende læger med hænderne i materien til daglig er også inviteret inden for i rådet. En af dem er Bo Theilgaard, der er inviteret med i rådet af PLO og til daglig sidder i en lægepraksis i Lundby-Præstø på Sydsjælland.

"Jeg går til opgaven med stor ydmyghed," siger han.

"Der er mange gode kræfter samlet her, som går sammen og visker tavlen ren. Vi skal ikke forhandle, vi skal i stedet tænke kreativt og nyt"

Han betoner lige som sin PLO-formand et ønske om mere simplicitet i honorarer for almen praksis. 

"Vi skal prøve at gøre det mere simpelt og mere operationelt. Det er en god opgave i sig selv. Der skal også være nogle incitamenter til at gøre det rigtige."

For Bo Theilgaard er det særligt en øget indsats for den komplekse patient, som han gerne så imødeset i honorarstrukturen.

"Jeg ønsker mig en længere samtale med den multimorbide, skrøbelige patient, der måske har en psykiatrisk diagnose oveni. Jeg vil gerne have mulighed for at møde ham eller hende, hvor vedkommende er. Og nogle gange tager det længere tid." 

I Nibe i Nordjylland sidder Helle Skou som del af en praksis på syv læger. Hun sidder også med i det nye råd. Når snakken mellem lægerne går i frokostpausen, kan hun og hendes kolleger i Nordjylland have forskellige opfattelser af, hvordan de med det nuværende system honorerer en ydelse korrekt.

"Det er utrygt" siger hun om det åbne fortolkningsrum i de nuværende honorarer. 

Generelt skal man sikre et incitament til, at almen praksis tager sig af dem, der har allerstørst behov, mener hun. ”Det er let for dig og mig at få en tid hos en praktiserende læge. Men tiden skal prioriteres til de sygeste,” siger Helle Skou.

I Aalborg Kommune har man i flere år forsøgt at sikre incitament til at forbedre det tværsektorielle samarbejde, fortæller Helle Skou. Det skal give lægen mulighed for i samarbejde med hjemmesygeplejerskerne at tage tiden til at løse mere komplekse problemstillinger og sammen finde en løsning, der ikke involverer henvisning til speciallæge eller sygehuset.

"Man skal give incitament til, at man kan løse tingene sammen, så patienterne oplever et sømløst sundhedsvæsen " siger Helle Skou.

Mange af netop de multisyge patienter er rykket fra sygehusenes dagtilbud og ud i almen praksis, oplever hun. "De patienter, vi sidder med i dag, dem sad vi med på ambulatorierne for 10-15 år siden. De er rykket ud i almen praksis, så vi ser meget mere komplekse patienter, og det skal honorarerne afspejle,” siger den nordjyske praksislæge. 

Fakta: Medlemmer af rådet

Rådets formand bliver Leif Vestergaard Pedersen, der blandt meget andet er tidligere administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, nuværende formand for Det Etiske Råd og medlem af Medicinrådet. Der oprettes et selvstændigt sekretariat, som ledes af Frank Ingemann Jensen. Han var indtil sidste år afdelingschef i Region Syddanmark, blandt andet med ansvar for almen praksis.

Også Mickael Bech, Forsknings- og Analysechef i VIVE, og Jens Søndergaard, leder af Forskningsenheden for almen praksis i Odense og Esbjerg, kommer til at sidde i rådet, og det samme gør tre praktiserende læger og tre personer med erfaring med administration af den nuværende struktur.

De praktiserende læger er Helle Skou, Nibe, Christian Rosendahl, Kolding og Bo Theilgaard, Præstø, og de tre med administrativ erfaring er Carsten Haugaard Kvist, kontorchef for Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland, Mette Jensen, økonomidirektør og direktøransvar for praksisområdet, Region Midtjylland og Anne Jastrup Okkels, hospitalsdirektør Herlev og Gentofte Hospital.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)