Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

PLO-Syddanmark har børne- og ungepsykiatrien på radaren i arbejdet med sundhedsklyngerne

I PLO-Syddanmark vil man bruge sundhedsklyngerne til at fokusere på børn og unges mistrivsel, som den er dokumenteret af blandt andet Sundhedsprofilen. Kickoff-mødet i Syddanmark finder sted 9. september.

Samtidig med, at politikerne på Christiansborg indleder arbejdet med den nye psykiatriplan, påbegynder regioner, kommuner og praktiserende læger over hele landet arbejdet med de kommende sundhedsklynger. Og her er psykiatrien også et vigtigt fokuspunkt, i hvert fald i Region Syddanmark.  

”Mistrivslen er et kraftigt PLO-fokus og ligeledes noget, der optager mange af borgmestrene i vores region. Mit håb er, at vi med de her klynger måske kan nå de her unge, der ikke har det godt,” siger Birgitte Ries Møller, der er formand for PLO-Syddanmark og praktiserende læge i Odense.  

Birgitte Ries Møller

I Odense Kommune sidder rådmand Tommy Hummelmose (Kons.) som formand for den fynske sundhedsklynge, og han er enig med den lokale PLO-leder.

 "Unges mentale trivsel er for mig det vigtigste fokusområde, og det første vi bør kaste os over i det nye klyngesamarbejde. Udfordringerne er så alvorlige, at vi sammen skal kigge på alle mulige løsninger, så vi kan hjælpe de unge bedre, end vi gør i dag. Det nytter ikke noget, at børn og unge oplever et system, der ikke hænger sammen. Uanset hvor du henvender dig, så skal du opleve fagfolk, der taler sammen og kan dele viden. Jeg håber og tror på, at det nye samarbejde i sundhedsklyngerne kan være med til at sikre det,” siger Tommy Hummelmose.

PLO’s næstformand på landsplan, Mireille Lacroix, er også praktiserende læge i Syddanmark, nærmere bestemt Sydfyn, hvorfra hun også oplever et nuværende svært samarbejde omkring de unge med psykiske problemer.  

Med kommunalreformen i 2007 blev ansvaret for den primære udredning af børn og unge lagt i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunerne, har hun tidligere forklaret over for Medicinsk Tidsskrift. 

”Dermed blev vi som alment praktiserende læger koblet af: Vi kan ikke henvise til PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og vi får ikke at vide, hvad der foregår. Det er ikke en god hjælp, når vi må fortælle forældrene, at de selv skal henvende sig på kommunen. For bedst at hjælpe børn og unge er det vigtigt, at praktiserende læger får mulighed for kommunikation med PPR, så vi kan henvise børn og unge til kommunens tilbud og får besked retur om, hvad barnet tilbydes.” 

Sundhedsklyngerne kan være med til at løse de her opgaver, vurderer Mireille Lacroix. Hun ser frem til, at snitfladerne mellem almen praksis, regioner og kommuner bliver taget op på ny.  

”Praksiskonsulenter ansat i regioner har allerede gjort en indsats for at bygge bro mellem region og almen praksis, men den succes er begyndt at visne lidt, fordi de ikke kan løfte deres arbejde op på det politiske niveau. De var en god ide, men når alle er pressede og kapaciteten er lav, er der brug for mere helikopterblik og mere bindende aftaler,” siger PLO-næstformanden. 

Birgitte Ries Møller vurderer, at der vil komme en masse ”rugbrødsarbejde” i sundhedsklyngerne. Men hun er ikke bekymret for, at psykiatrien som et varmt emne her og nu kommer til at spærre for andre oplagte opgaver for de nye sundhedsklynger. 

”Det er en styrke, at vi ikke spreder os over for mange ting og i stedet finder nogle klare fokuspunkter”, siger Birgitte Ries Møller.  

Hun nævner også sundhedsteknologi og manglende hænder i sundhedsvæsnet som indsatspunkter, der optager parterne på tværs af region, almen praksis og kommune.

For at opnå resultater skal der foreligge et organisatorisk forarbejde, påpeger rådmand og sundhedsklynge-formand Tommy Hummelmose.

”Det er vigtigt for mig, at vi får gennemtænkt hele den organisering af sundhedssamarbejdet, som kommer til at stå for at implementeringen af de politiske beslutninger i sundhedsklyngen. Det er simpelthen afgørende for, at både kommuner, PLO og regionen kommer til at opleve, at sundhedsklyngerne kan gøre en forskel. Men vigtigst af alt, at borgere og patienterne i sundhedsvæsnet oplever, at der helt konkret kommer et langt tættere samarbejde om fælles indsatser og bedre overgange,” siger Tommy Hummelmose.   

 Mange praktiserende læger skal i trøjen

Klyngerne bliver organiseret omkring akutsygehusene, og hver sygehusklynge skal have sin egen PLO-repræsentant. Og Birgitte Ries Møller er som regional PLO-formand i gang med at sætte holdet. 

”Vi har en håndfuld repræsentanter og suppleanter, som har en god arbejdskapacitet, og vi har besat de første klynger. Det kan dog godt virke skræmmende, at vi skal gange mødekapaciteten op med fire for at dække alle sygehusklynger – den del kan godt bekymre mig lidt. Men vi går positivt ind i det,” siger Birgitte Ries Møller. 

Også Mireille Lacroix erkender, at PLO er spændt hårdt for, når de nu stiller med medlemmer på både det faglige og politiske niveau, som skal flugte med hinanden i de kommende sundhedsklynger. 

Det politiske niveau skal bestå af mindst to regionsrådsmedlemmer, heriblandt regionsrådsformanden, borgmestrene for de deltagende kommunalbestyrelser i sundhedsklyngen, og to praktiserende læger udpeget af PLO som repræsentanter for almen praksis inden for sundhedsklyngens område.

Samtidig skal det faglige strategiske niveau bestå af tre repræsentanter fra regionen, herunder det psykiatriske område, én repræsentant for hver af de deltagende kommuner, to praktiserende læger udpeget af PLO som repræsentanter for almen praksis inden for sundhedsklyngens område, og to repræsentanter for patienter og pårørende.

”Derfor er det vigtigt, at vi har repræsentanter fra politiskvalgte PLO-medlemmer, som har et godt kendskab til hele feltet,” siger Mireille Lacroix. 

80 millioner er afsat til sundhedsklyngerne og skal deles mellem fem regioner, derudover skal der bygges et nyt sekretariat, bemærker Mireille Lacroix. Derfor bliver det også for hende at se et imperativ, at ”regionerne møder op og laver aftaler inden for det eksisterende.” For eksempel vurderer hun, at udfordringerne omkring PPR kan løses, uden at det skal tære på de 16 millioner, som netop Region Syddanmark skal dele mellem sine 22 kommuner. ”At vi får besked om, hvad PPR beslutter for en indsats i forbindelse med en af mine patienter, behøver jo stort set ikke at koste noget,” siger hun. ”På sigt, når samarbejdet udvikler sig, må man håbe, der bliver flere penge at arbejde med,” tilføjer hun.

Også de øvrige regioner, som Medicinsk Tidsskrift har været i kontakt med, afholder indledende kick-off møder i september måned, hvis de ikke allerede har afholdt et overordnet af slagsen, som det er tilfældet i Region Sjælland. PLO Sjælland er ikke vendt tilbage på Medicinsk Tidsskrifts henvendelse angående foreløbige fokuspunkter ved dette intromøde.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)