Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

L-celle hormoner styrker effekten af fedmeoperation

EASD 2016: Behandling med de to appetit-hæmmende tarm-hormoner GPL-1 og peptid YY (PYY) kan være en måde at bekæmpe fedme på, viser et dansk forsøg med patienter, der har fået en fedmeoperation.

Så effektive er de ultra-hurtige insulin-analoger

EASD 2016: De hurtigtvirkende insulin-analoger som Eli Lillys insulin Lispro (Humalog) og Novos insulin Aspart (Novolog) kommer til kort over for de nye ultra hurtigtvirkende insuliner - både på kort og lang sigt.

Toujeo reducerer risiko for lavt blodsukker

EASD 2016: Doser på 300 enheder/ml insulin glargin, der er en langtidsvirkende basal insulinanalog, reducerer risikoen for lavt blodsukker mere end doser på 100 enheder/ml.

Ingen risiko ved piloter med insulinkrævende diabetes

EASD 2016: Mens debatten om kørekort til diabetespatienter raser herhjemme, viser et nyt studie, at engelske piloter, der lider af insulinbehandlet diabetes, kan flyve uden problemer for sikkerheden.

Empagliflozin skader ikke knoglerne

EASD 2016: Frygten for at SGLT2-midler forøger diabetes-patienters risiko for knoglebrud bliver tilbagevist i et nyt stort studie af empagliflozin.

Vi er nordiske mestre i at intensivere diabetesbehandling

Frederik PerssonEASD 2016: Vi er bedre til at behandle patienter med type 2-diabetes i Danmark end Norge og Sverige. Det viser helt nye resultater fra Nordic DISCOVER-studiet, som præsenteres på EASD onsdag. Der lyder en stor ros til de danske praktiserende læger.

Tidlig intervention nytter – i den grad

EASD 2016: Et svensk studie dokumenterer at fedmekirurgi reducerer risikoen for varig mikrovaskulare lidelser - og reducerer risikoen for type 2 diabetes – hos stærkt overvægtige patienter.

Peter Rossing tager Golgi prisen hjem til Danmark

Peter RossingEASD 2016: Den ansete internationale diabetespris, Camillo Golgi prisen, går i år til Peter Rossing, forskningsleder på Steno Diabetes Center og professor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Protein kan afsløre diabetes-patienters dødsrisiko

EASD 2016: Diabetes-patienter med højere niveauer af et vækstfaktorprotein kaldet angiopoetin-lignende protein 2 (Angplt2) har en øget risiko for dødsfald og alvorlige kardiovaskulære hændelser.

Ny vigtig viden på vej om forebyggelse af apopleksi

Patienter med atrieflimren (AF), som har haft en hjerneblødning, kan give læger grå hår i hovedet fordi der ingen sikker viden findes om, hvordan man bedst forebygger, at de får endnu en blodprop eller blødning i hjernen.

Ketonstoffer er en mulig ny behandling til hjertesvigtpatienter

Ketonstoffer er kroppens eget brændstof under faste og stress og når ketonstoffer sprøjtes direkte ind i blodårerne stiger hjertets pumpekraft med otte procent, samtidig med at den mængde blod, hjertet pumper ud hvert minut, stiger med to liter (=40 procent).

Det hjælper bare at lette rumpen

For at reducere risikoen for hjertekarsygdom blandt ældre kvinder skal der kun let fysisk aktivitet til, såsom en gåtur, havearbejde eller at lægge tøj sammen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter