Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Indkapslede pancreas-celler kan kurere diabetes 1

Indkapsling af implanterede pancreasceller kan modstå angreb fra immunsystemet og alligevel bevare deres evne til at fornemme ændringer i blodsukker og producere insulin.

Diabetespatienters psykiske belastninger undervurderes

En ud af tre diabetespatienter er psykisk påvirket af deres sygdom.

Angst og uoverskuelighed er en af de fremherskende følelser. Men omgivelsernes løftede pegefingre kan også medføre følelser af ensomhed og manglende tro på et ordentligt liv med en kronisk sygdom.

Nyt kombinationsmiddel mod diabetes 2 godkendt

Har du patienter, der har svært ved at holde blodsukkeret stabilt selv om de tager metformin, kan en kombination af ændret kost, motion og et nyt diabetesmiddel være løsningen.

Ny og bedre behandling til type 2-diabetes

Sten MadsbadPatienter med type 2-diabetes bør have deres medicinske behandling revideret, efter nye studier har dokumenteret en markant reduktion af hjerterisici ved anvendelsen af SGLT-2 hæmmeren empagliflozin.

SGLT-2 hæmmer medfører markant reduktion af hjertedød

Et opsigtsvækkende studie, som netop er fremlagt på årsmødet i den europæiske diabetes kongres, EASD, dokumenterer en markant reduktion af hjerterisici ved anvendelsen af såkaldte SGLT-2 hæmmere i behandling af diabetes 2.

Nu er det almen praksis’ tur til at blive styrket

Ny lægefaglig rådgiver i Diabetesforeningen, Torsten Lauritzen, professor på Aarhus Universitet, vil gavne diabetessagen ved at slås for mere tid, bedre oplysning og bedre efteruddannelse til de praktiserende læger.

Metformin virker hovedsageligt i tarmen

Årtiers opfattelse af hvordan metformin virker viser sig at være forkert og det kan betyde at mange flere patienter med diabetes 2 kan få gavn af tabletbehandlingen.

Efter ti år er stille blodpropper lige så farlige som diagnosticerede

Dødeligheden efter en ’stille’ blodprop i hjertet (silent MI) er den samme som for en diagnosticeret blodprop i hjertet set over en ti-års periode. Og sammenligner man med dem, der ikke har haft blodpropper, har dem med den ’stille’ bodprop også en højere risiko for død, alvorlig blodprop og hjertesvigt.

Professor: Hjertepatienter bør følges tættere i tiden efter hospitalet

Hjertepatienter kan hjælpes til et bedre liv, hvis de automatisk kommer ind i et opfølgende forløb hos egen læge, når de afsluttes i behandling på hospitalet. I dag er det for tilfældigt, hvordan opfølgningen forløber – bl.a. med det resultat at compliance i forhold til medicin er for ringe blandt hjertepatienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter