Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Cannabisforskning skal ruste læger og patienter i medicinvalg

Hvordan påvirker cannabinoider mennesker med og uden type 2-diabetes, som samtidig har smertefulde nerveskader? Det skal nu undersøges i et forskningsprojekt, hvor målet blandt andet er at skabe ny viden om cannabis´ effekt på neuropatiske smerter, men også at give læger ny viden om cannabinoider. 

Et nyt forskningsprojekt skal nu kortlægge, hvordan THC og CBD henholdsvis hver for sig og sammen påvirker neuropatiske smerter hos patienter med og uden diabetes. Målet er at ruste lægerne med ny viden om cannabinoider, så de i fremtiden kan tage kvalificerede beslutninger, når de skal træffes valg omkring, hvorvidt patienter med smertefuld neuropati vil have gavn af at få tilbudt behandling med et cannabisprodukt. Det fortæller forsker på projektet, Christian Stevns Hansen, MD, PhD Post Doc, Komplikationsforskningen, SDCC.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Dansk Smerteforskningscenter og Smerteklinik ved Neorologisk Afdeling, Aarhus Multidisciplinær Smerteklinik og Endokrinologisk Afdeling, Rigshospitalet samt Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet er startet af professor Søren Sindrup, på Odense Universitets Hospital, der har samlet de øvrige centre til studiet.  

En del af baggrunden for at forskningsprojektet har sin berigtigelse, er, at der i øjeblikket er mangel på kvalificeret viden om både virkning og bivirkning ved behandling med cannabis, fortæller Christian Stevns Hansen. Han nævner, at der allerede nu er et stort behov for at kunne tilbyde diabetespatienter med smertefulde nerveskader en alternativ behandling.

”Omkring 10 procent af de patienter, der har diabetes, har smertefuld neuropati allerede kort tid efter, de bliver diagnosticeret med sygdommen. Forekomsten stiger med diabetesvarigheden, så den kan ses i op mod hver sjette diabetespatient. Ud af dem, vi sætter i behandling i dag, har omkring 50 procent af patienterne effekt af behandlingen – og behandlingen reducerer smerterne med omkring 50 procent. Derfor vil det være positivt for patienterne, hvis man har endnu et præparat på hylden, man kan tilbyde dem,” siger Christian Stevns Hansen.

Sideløbende med projektet undersøges det, hvor mange diabetespatienter, der rent faktisk har smertefulde neuropatier. Noget man i dag mangler viden om, fortæller Christian Stevns Hansen, som vurderer, at omkring 30 procent af de patienter, der har haft diabetes igennem længere tid, udvikler diabetisk neuropati og af dem har omkring 15 procent smerter. 

Et andet område, som forskerne vil undersøge, er, om behandlingen med cannabinoider resulterer i psykiske og kognitive problemer som eksempelvis en udløsning af psykoser, hvis patienten får behandling med cannabinoider. 

”Behovet for at undersøge både virkning og bivirkninger ved behandling med cannabinoider er enorm, fordi vi har brug for at læger og patienter er klædt ordentligt på, hvis de skal vælge en eventuel behandling med et cannabisprodukt, siger Christian Stevns Hansen.

Hvis, der er en effekt af behandling med cannabinoider - siger Christian Stevns Hansen, og understreger ”hvis” - så vil de patienter, som kan få gavn af behandlingen være dem, der har diabetiske smerter eller neuropatiske smerter af andre årsager som eksempelvis dem, der har senfølger efter kirurgi eller kemoterapi, fortæller han.

”I øjeblikket er det en bekostelig affære for patienterne at få behandling med cannabinoider, der kan koste mellem 70-160 kroner om dagen. Dertil kommer, at behandlingen i øjeblikket ikke er tilskudsberettiget. Derudover er det fortsat usikkert, hvilke doser patienterne skal have. Hvis man kan bevise, at det er en effekt af behandlingen, kan det muligvis udløse, at man kan få tilskud til behandlingen, så udgifterne forbundet med behandlingen med cannabinoider potentielt modereres for patienterne,” siger Christian Stevns Hansen. 

Steno Diabetes Center Copenhagen, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital rekrutterer sammen de 180 patienter, som skal deltage i studiet. 

Patienterne får behandling med cannabinoider oveni deres vanlige medicin over en periode på otte uger. Undervejs trappes dosis gradvist op. Ved hjælp af dagbøger, som patienterne skal føre over deres smerter, skal forskerne undervejs danne sig et overblik over, hvordan behandlingen med cannabinoiders effekt er.

Man skal derudover måle på, om THC eller CBD har en blodsukkersænkende effekt samt, hvordan det autonome nervesystem bliver påvirket af cannabinoider. Man opretter derudover en biobank, hvor man samler blodprøver og data ind, så effekten af cannabinoider kan evalueres. Hvordan behandling med cannabinoider påvirker patienters psykiske helbred, skal underøges ved hjælp af spørgeskemaer, og ved hjælp af kognitive tests undersøges det, hvordan hjernefunktion påvirkes. 

Hvis alt går efter planen, vil de første resultater kunne fremlægges om to til tre år, fortæller Christian Stevns Hansen.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter