Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ozempic forbedrer effekten af SGLT-2 hæmmere

GLP-1-midlet Ozempic (semaglutid) forøger effekten af SGLT-2 hæmmere ved at reducere det langsigtede HbA1c-blodsukker markant mere end SGLT-2 alene.

Det viser resultaterne af Novo Nordisk fase 3b-forsøg SUSTAIN 9, som har testet en SGLT-2 hæmmer alene eller i kombination med Ozempic i et 30 ugers forsøg, hvor deltagerne med type 2-diabetes udover SGLT-2 hæmmeren fik 1,0 mg semaglutid eller placebo hver uge.

Forsøget mødte sit primære endepunkt, da Ozempic-deltagerne opnåede en statistisk signifikant og overlegen reduktion i HbA1c på 1,5% vs 0,1 procent i placebo-gruppen - fra en samlet gennemsnitlig basislinie på 8,0 procent.

Yderligere resultater af et sekundært slutpunkt viste, at Ozempic-kombinationen gav en statistisk signifikant og overlegen reduktion af kropsvægten på 4,7 kg vs 0,9 kg i placebogruppen fra en samlet gennemsnitlig basislinie på 91,7 kg.

"På trods af den nuværende behandling lever næsten 50 procent af mennesker med type 2-diabetes stadig med ukontrolleret blodsukker," siger Mads Krogsgaard Thomsen, vicedirektør og chefforsker i Novo Nordisk, der har fået resultaterne offentliggjort i tidsskriftet The Lancet Diabetes & Endocrinology.

"Resultaterne fra SUSTAIN 9 viste, at Ozempic i kombination med en SGLT-2-hæmmer er effektiv til at sænke blodsukkeret og reducere kropsvægten. Disse data styrker yderligere resultaterne fra hele SUSTAINs kliniske udviklingsprogram og fordelene ved Ozempic, som klinikere fra mange lande allerede ser i deres daglige praksis."

I undersøgelsen opnåede en statistisk signifikant større andel af personer behandlet med Ozempic og en SGLT-2 hæmmer det amerikanske diabetesforbund (ADA) HbA1C-mål på under syv procent (<53 mmol / mol), med henholdsvis 78,7 procent vs 18,7 procent i gruppen, der alene fik en SGLT-2 hæmmer. En statistisk signifikant større andel opfyldte også det strengere amerikanske mål for klinisk endocrinologer (AACE) HbA1C-målet på <6,5 procent (<48 mmol / mol) med Ozempic 1,0 mg vs placebo (begge i kombination med en SGLT-2 hæmmer) med henholdsvis 56,1 procent vs 3,9 procent.

Sikkerhedsprofilen for behandlingen med Ozempic/SGLT-2 hæmmeren var i overensstemmelse med det overordnede SUSTAIN-kliniske forsøgsprogram. Den mest almindelige bivirkning for Ozempic var kvalme. Gastrointestinale bivirkninger blev rapporteret hos 37,3 procent og 13,2 procent af de mennesker, der blev behandlet med henholdsvis Ozempic og placebo. Alvorlige bivirkninger forekom hos henholdsvis 4,7 procent og 4,0 procent af deltagerne.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter