Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Wegovy og Ozempic kobles med lavere risiko for selvmordstanker ved type 2-diabetes eller overvægt

Personer, som behandles med Ozempic (semaglutid 1 mg) mod type 2-diabetes eller med Wegovy (semaglutid 2,4 mg) mod overvægt eller fedme, har en lavere risiko for selvmordstanker sammenlignet personer, som behandles med anden diabetesmedicin eller andre vægttabsmidler. 

Det viser et nyt studie, offentliggjort i Nature Medicine.

Resultatet skal ses i lyset af, at det europæiske lægemiddelagentur (EMA) i sommeren 2023 igangsatte en undersøgelse af semaglutid, der var kommet under mistanke for at øge risikoen for selvmordstanker.

I studiet inkluderede forskerne sundhedsjournaler fra to grupper: Personer med type 2-diabetes og personer med fedme. I løbet af en seksmåneders opfølgningsperiode blev patienternes journaler monitoreret for første forekomst af selvmordstanker samt gentagne selvmordstanker. 

Studiet, der anvendte data fra elektroniske sundhedsjournaler fra TriNetX Analytics Network, inkluderede 240.618 patienter med overvægt eller fedme, der blev ordineret semaglutide 2,4mg eller et andet vægttabsmiddel, som ikke indeholdte en GLP-1-RA.

Reducerede risiko for selvmordstanker

Resultaterne blev efterprøvet på 1.589.855 personer med type 2-diabetes. Gennemsnitsalderen for patienter med overvægt eller fedme var 50,1 år, og 72,6 procent var kvinder, mens gennemsnitsalderen for personerne med type 2 diabetes var 57,5 år, og 49,2 procent var kvinder. 

Her kunne forskerne se, at behandling med semaglutid fremfor anden diabetesbehandling eller medicinsk vægttabsbehandling, reducerede risikoen for selvmordstanker på tværs af alder, etnicitet og køn. 

Mere specifikt viste resultaterne, at:

  • Semaglutid sammenlignet med non-GLP1-RA-anti-fedmemedicin var forbundet med lavere risiko for første tilfælde af selvmordstanker (HR = 0,27, 95 % CI) og tilbagevendende selvmordstanker (HR = 0,44, 95 % CI=0,32–0,60).

Lignende resultater blev set hos patienter med T2DM (gennemsnitsalder 57,5 ​​år, 49,2 procent kvinder), skriver forskerne i abstractet.