Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Eksplosivt forbrug af Ozempic kan til en vis grad tilskrives folk uden diabetes

Der er sket en eksplosiv stigning i forbruget af diabetes-midlet Ozempic (semaglutid) i Danmark siden 2018, viser et nyt studie. En stor del af forbruget kan tilskrives folk uden diabetes, som muligvis har brugt det som vægttabsbehandling.

Det viser studiet, der er publiceret i tidsskriftet Clinical Epidemiology.

Studiet har brugt data fra de danske sundhedsregistre for hospitalskontakter og diagnoser, indløsning af receptpligtig medicin og blodprøver fra mere end 100.000 nye brugere af Ozempic fra 2018 til december 2023.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der er registreret en tidobling i antallet af brugere af Ozempic i løbet af de seneste seks år. Det er ifølge sidsteforfatter til forskningsartiklen, professor og overlæge på Aarhus Universitet, Reimar W. Thomsen, meget markant.

Reimar W. Thomsen

”Der var en kraftig acceleration i antallet af nye brugere fra 2021 til 2022, og andelen af brugere, som tilsyneladende ikke havde diabetes steg. Selv om medicinen slet ikke er godkendt til vægttab alene, så havde hver tredje dansker, som startede på Ozempic i 2022, ikke diabetes,” siger Reimar W. Thomsen i en nyhed på Aarhus Universitets hjemmeside.

Off-label forbrug falder

I løbet af 2023 faldt antallet af nye Ozempic-brugere, og samtidig blev der registreret færre nye brugere uden diabetes. 

Det skyldes ifølge Reimar W. Thomsen formentlig, at Wegovy i slutningen af 2022 kom på markedet specifikt som behandling mod overvægt, mens der også var forsyningsproblemer med Ozempic i 2023. 

Kortlægningen viser, at omkring 70 procent af danskere med type 2-diabetes, som startede på Ozempic i perioden 2018 til 2023, havde et behandlingsbehov for ekstra diabetesmedicin i forhold til deres blodsukkerregulering. 

Ozempic er dog langtfra i alle tilfælde den eneste eller mest optimale løsning for patienterne, fortæller Reimar W. Thomsen. 

”Ozempic og andre nye diabetesmidler er særligt gavnlige for patienter med type 2-diabetes og kendt hjerte-kar-sygdom eller nyresygdom, der betragtes som højrisikopatienter. Studiet tyder dog på, at det ikke nødvendigvis er denne patientgruppe, som primært får udskrevet medicinen,” siger han og tilføjer: 

”Kun omkring 30 procent af de nye brugere havde hjerte-kar-sygdom eller nyresygdom, og det er næppe flere end gennemsnittet. Så spørgsmålet er, om det er de rigtige højrisiko-patienter med type 2-diabetes, der får Ozempic i øjeblikket.” 

Vi kan gøre det bedre

På det sociale medie LinkedIn oplister Reimar W. Thomsen andre væsentlige resultater fra studiet. Han skriver:

  • Ozempic-starterne er over årene blevet yngre, andelen af kvinder er steget, andelen med dysreguleret diabetes er faldet, og Ozempic udskrives tidligere.” 
  • To tredjedele af Ozempic starterne 2023 var dårligt blodsukker-reguleret på anden diabetesmedicin, mens en tredjedel ikke var.”
  • Kun 25 procent af nye Ozempic-brugere med type 2-diabetes i 2023 havde kendt hjertekarsygdom (hvor der er stærkest gavnlig effekt af GLP-1 agonister som Ozempic), og denne andel er faldet over tid.

Han tilføjer en kommentar til studiets resultater:

”Vi kunne nok optimere rationel farmakoterapi, hvis flere af de rette type 2-diabetes højrisiko-patienter med hjertekarsygdom eller nyresygdom fik en GLP-1 agonist (herunder Ozempic) eller en SGLT-2 hæmmer (som er billigere).  Mens de mange, der måske er mest interesserede i Ozempics moderate vægtreduktion, ikke straks fik medicinen udskrevet.”